Project

Waarde toevoegen aan levulinezuur met behulp van elektronen

Wageningen Food & Biobased Research coördineert het nieuwe TKI-project LEVEL, dat is gericht op de elektrochemische conversie van biobased levulinezuur naar hoogwaardige drop-in en specialty chemicaliën.

Samen met partners in de waardeketen worden binnen LEVEL (LEvulinezuur Valorisatie via ELektrochemie) afgeleide nieuwe producten en elektrochemische conversietechnologie ontwikkeld.

Biobased levulinezuur

Levulinezuur (of de ester ervan) kan worden bereid uit biomassa, heeft een hoog potentieel voor gebruik binnen de chemische industrie en wordt momenteel ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf GF Biochemicals. Met de chemische industrie als grootste stuwende kracht achter het stijgende wereldwijde olieverbruik en gezien de nationale en internationale klimaatdoelstellingen, is er toenemende belangstelling voor processen op basis van hernieuwbare grondstoffen om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. De marktontwikkeling van specialty chemicaliën op basis van levulinezuur derivaten behoeft verbreding en verdieping. LEVEL maakt gebruik van de eigenschappen van elektrochemie, zoals unieke reacties die resulteren in minder conversiestappen voor de productie van hoogwaardige drop-in en specialty chemicaliën, met als ultiem doel om biobased levulinezuur sneller op de mark te brengen.

Elektrochemie

Van biomassa afgeleide chemische verbindingen zijn, net als levulinezuur, zeer goed oplosbaar in water vanwege hun polaire aard, in tegenstelling tot de fossiele tegenhangers. Met de transitie van de energiesector naar duurzame opwekking van elektriciteit ondervindt organische elektrosynthese een renaissance als duurzame (groene) methodiek voor de productie van chemicaliën. Het LEVEL-project omvat de verdere ontwikkeling van het elektrochemische éénstapsproces naar drop-in valeriaanzuur, gebaseerd op recent gepubliceerde bevindingen van Wageningen Food & Biobased Research. Kolbe-elektrolyse van levulinezuur wordt uitgevoerd op kilogramschaal, gevolgd door de synthese en karakterisering van nieuwe polymeren om nieuwe high-tech toepassingen te identificeren en te ontwikkelen.

Wageningen Food & Biobased Research coördineert het TKI BBEG-project LEVEL en werkt samen met levulinezuur leverancier GF Biochemicals, producent van specialty chemicaliën Perstorp en elektrodenleverancier Magneto Special Anodes.