Project

Wageningen University & Research Onderzoekt Reststromen Colombiaanse Oliepalm

Op 13 februari is een container met palmolieresiduen uit Colombia aangekomen in Wageningen. Met steun van het transitieprogramma van RVO onderzoekt Wageningen Food & Biobased Research samen met Nederlandse en Colombiaanse bedrijven hoe deze biomassa ingezet kan worden voor de biobased economy in Nederland en in Colombia.

De meeste reststromen van oliepalm extractie worden niet of nauwelijks benut en worden voor een deel zelfs als problematisch afval gezien. Terwijl ze veel waardevolle componenten bevatten.

Waardevol gewas

Wolter Elbersen, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research licht de waarde van oliepalm toe: ‘Via bioraffinage zijn er uit deze lignocellulose houdende bijproducten specifieke grondstoffen te winnen. Je kunt hier suikers uit vrijmaken waar je bioplastics, ethanol  voor vervanging van fossiele brandstoffen of warmte en elektriciteit mee kunt produceren. Er is dus veel meer waarde te halen uit de oliepalm dan de palmolie alleen. Voor elke ton palmolie is er in principe ook een ton lignocellulose biomassa die gemobiliseerd kan worden. Die kans wordt nu nog nauwelijks benut.’

Meerwaarde

Elbersen benadrukt dat dankzij dit concept meerwaarde gecreëerd kan worden voor de oliepalm, een gewas dat veelvuldig in het nieuws komt omdat oerwoud zou wijken voor de aanleg van plantages. Elbersen: ‘Het benutten van de bijproducten komt de duurzaamheid juist ten goede. Veel van de bijproducten rotten nu weg en stoten methaan en CO2 uit. We willen onderzoeken hoe oliepalm vollediger benut kan worden.’ Met name technologieën die het mogelijk maken om een deel van de voedingsstoffen achter te laten zijn interessant.

palmolie.jpg

Transitie naar biobased economy

Volgens Elbersen is er in de wereld zo’n 60 miljoen ton van deze grotendeels onbenutte biomassa aanwezig, waarvan enkele miljoenen tonnen in Colombia. ‘Het land wil dit potentieel graag tot waarde brengen om de economie verder te versterken. Voor Nederland biedt dit kansen om de handelsrelatie met Colombia te verbeteren en om de transitie naar de biobased economy een stimulans te geven.’

Biobased alternatief

De container bevat Empty Fruit Bunches, vezels, schillen en palmpitmeel. Wageningen University & Research nodigt bedrijven uit om de palmolieresiduen te testen: is het te gebruiken als biobased alternatief voor fossiele grondstoffen en zijn bestaande of nieuwe technologieën toe te passen op deze vorm van biomassa? Daarnaast gaat Wageningen UR de biomassa voor lopende onderzoeken gebruiken.