Project

Waterkwaliteit in viskweeksystemen

De kwaliteit van het kweekwater is belangrijk voor een duurzame viskweeksector. WLR onderzoekt voor de verschillende in Nederland gekweekte vissoorten de grenswaarden voor stikstofcomponenten in het water.

Een goede waterkwaliteit is van cruciaal belang voor een optimale visproductie en voor het dierenwelzijn. Voor een duurzame viskweeksector is dierenwelzijn een van de speerpunten, waarmee grenswaarden voor waterkwaliteitsparameters relevant zijn.

De stikstofcomponenten ammonia, nitriet en nitraat zijn belangrijke parameters die onderling reageren in het water en de filters van de viskweeksystem. Ze kunnen bovendien grote effecten hebben op de prestaties en het welzijn van de dieren. De grenswaarden worden enerzijds bepaald door het de groeiprestatie van de vis, uitgedrukt in voeropname, groei, en voederconversie, en anderzijds door het ongerief, uitgedrukt in stressfysiologie, gedrag en de structuur van de kieuwen. De kieuwen zijn het belangrijkste orgaan in de uitwisseling tussen het interne en externe milieu, en vormen hiermee een belangrijke uitleesparameter voor stoffen in het water die schade aan de vis kunnen vormen.

Het doel van dit onderzoeksveld is om subtiele effecten te herkennen die als eerste signalen duidelijk maken dat de grenswaarde voor een bepaalde stof in het water voor een specifieke vissoort bereikt is.