Project

Weerbaar substraat voor gezondere aardbeiplant

Door planten weerbaarder te maken zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Plant Research International onderzoekt verschillende maatregelen bij substraat voor aardbeien en hun effect op de weerbaarheid van de plant tegen vooral Phytophthora. Zo probeert Wageningen UR het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Doelstelling

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de productie van weerbaar plantaardig uitgangsmateriaal via substraat en mogelijke toevoegingen, voor hoogwaardige aardbeigewassen.

De focus ligt op de weerbaarheid tijdens opkweek van plantgoed en in de vervolgteelt op substraat tegen de plantenziekte Phytophthora cactorum. Waar mogelijk worden ook andere bodemziekten meegenomen.

De basis voor het weerbaar telen is het gebruikmaken van weerbare substraten in opkweek en het toevoegen van weerbaarheid verhogende producten, zoals plantversterkers en biologische bestrijders. Samenstelling van de substraten (pH, grofheid, compost, mineralen en micro-organismen) kunnen ziekteontwikkeling sterk beïnvloeden

Plan van aanpak

In het project worden verschillende maatregelen onderzocht om substraatteelten weerbaarder te maken. Hierbij willen we inzicht krijgen in mogelijke strategieën om weerbaarheid te verhogen. Het gaat om opkweek van aardbei op substraat (op stellingen of in de kas; koelere omstandigheden).

  • Eerste jaar (2012): effect van verschillende behandelingen op de beworteling van aardbeistekken is onderzocht; de maatregelen zijn toevoegen van compost, chitine en verschillende soorten micro-organismen. Tegen infectie met Phytophthora capsici in een vroeg stadium blijkt de plant moeilijk weerbaar te maken.
  • Tweede jaar (2013): herhalen van de behandelingen die in 2012 gunstig zijn gebleken. Ook combinaties van behandelingen worden getest.
  • Derde jaar (2014): afhankelijk van de resultaten in het voorgaande jaar.

ILVO voert een vergelijkbaar traject uit voor het effect van compost en substraatsamenstelling op bovengrondse ziekten.

Beoogde resultaten

De te verwachten resultaten voor 2013 zijn:

  • Positieve resultaten in de opkweek wat betreft beworteling en beperking Botrytis  in aardbei (herhaling van 2012)
  • Factoren die van invloed zijn op weerbaarheid bij opkweek in substraat
  • Presentaties over de praktijk
  • Vakbladartikel en/of nieuwsbericht (tweemaal)
  • Jaarrapportage/flyer

Publicaties