Project

Weerbaar substraat voor potplant en tomaat

Bij de opkweek van potplanten zijn vaak combinaties van gewasbeschermingsmiddelen nodig ter bescherming tegen plantenziekten. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving verkent mogelijkheden om de planten via het substraat en door toevoegingen sterker te maken. Hierdoor zou het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen verminderen.

Doelstelling

Het ontwikkelen van richtlijnen voor weerbare opkweek van hoogwaardige potplanten en tomaten met substraten en mogelijke toevoegingen.

Plan van aanpak

In het project worden verschillende maatregelen onderzocht worden om substraatteelten weerbaarder te maken:
  • via opkweek van uitgangsmateriaal;
  • via substraatsamenstelling van onder andere pluggen, growcubes;
  • via toevoegingen tijdens de opkweek (en teelt); hierbij worden modelstoffen (functionele groepen) getoetst die een grotere groep aan stoffen vertegenwoordigen. Voorbeeld is een bacterie-modelsoort die het afweersysteem aanschakelt van de plant.

2012

Tomaat op substraat (kas) staat model voor de andere vruchtgroenten op substraat onder glas. Bestaande kennis uit bodemweerbaarheidsonderzoek wordt benut om de substraatweerbaarheid te verhogen. In 2012 zijn metingen aan substraat, gewas en rhizosfeer (microleven) uitgevoerd om mechanismen van weerbaarheid te achterhalen. Ook zijn meetmethoden in kaart gebracht om in het vervolg een uniforme meetmethode te gebruiken. Verschillende substraatmengsels en verschillende toevoegingen zijn getoetst.

2013

In 2013 worden de resultaten uit 2012 geëxtrapoleerd naar potplanten, zoals Poinsettia, Gerbera, Kalanchoë of Begonia) op substraat in de kasteelt (hoge temperaturen). De Poinsettia op substraat dient als model, omdat deze plant behoort tot de top-10 qua middelengebruik en de opkweek via pluggen plaatsvindt.

2014

In 2014 zal de gehele dataset worden geanalyseerd: maatregelen bij de verschillende gewassen, metingen aan substraat, gewas en rhizosfeer. Op die manier willen we tot richtlijnen voor weerbare substraten komen. Per gewas stellen we een matrix van meest kansrijke maatregelen op en de hieraan gerelateerde parameters. De meest succesvolle combinaties van maatregelen worden getoetst en opgeschaald naar de praktijk.

Beoogde resultaten

In 2013 zijn de volgende resultaten te verwachten:
  • Meest kansrijke maatregelen wat betreft weerbaarheid bij opkweek potplanten in substraat getoetst
  • Resultaten over beïnvloeding weerbare substraten in potplanten en tomaat (herhaling van 2012)
  • Praktijkpresentaties
  • Vakbladartikel en/of nieuwsbericht (tweemaal)
  • Jaarrapportage/flyer

Publicaties