Project

Wegnemen knelpunten en Innovatie

Eenvoudiger maken voor jonge ondernemers om MFL bedrijf over te nemen.

Doelstellingen project

Oplossingen zoeken voor belangrijkste knelpunten jonge ondernemers.

Resultaten

  • 3x brochure
  • 1x rapport
  • artikel in vakblad