Project

Wereldwijde preventie van Streptococcus suis

Streptococcus suis is een bacterie die infecties, en daarmee over de hele wereld grote economische verliezen in de varkensindustrie, veroorzaakt. Infecties bij mensen zijn zeldzaam, maar komen de laatste jaren aanzienlijk vaker voor. De ziekte is een van de belangrijkste redenen voor antibioticagebruik in de varkenshouderij. Daarom helpt preventie van S. suis-infecties bij het voorkomen van de verspreiding van resistentie tegen antibiotica die ook in de gezondheidszorg bij mensen worden gebruikt.