Project

Wolvenbeschermingsplan

In dit project heeft Wageningen Environmental Research een conceptdraaiboek ontwikkeld voor een wolvenbeschermingsplan. De Nederlandse overheid wenst dit om voorbereid te zijn op de komst van de wolf in Nederland.

Doelstelling

Vanaf het einde van de 20ste eeuw is de wolf bezig aan een opmars vanuit Oost- en Zuid-Europa. Met een snelheid van circa 50 km per jaar rukt de diersoort op richting Nederland. Er bevinden zich nu wolven in het Westerwald en Naturpark LĂĽnenburgerheide, op ongeveer 250 km van de Nederlandse grens. Eind 19e eeuw werd in Nederland de laatste wolf geschoten in de provincie Limburg. In de 20ste eeuw was de wolf in bijna geheel Europa uitgeroeid.

In vervolg op onderzoek van Alterra Wageningen UR over mogelijke  consequenties van de komst van de wolf naar Nederland en opinieonderzoek van marktonderzoekbureau Intomart is in november 2012 een workshop gehouden met tal van betrokken partijen. Zij concludeerden dat het wenselijk is om een wolvenplan gereed te hebben voordat de wolf Nederland bereikt.

Resultaten

Beoogd resultaat is een concept wolvenbeschermingsplan met:
  • verantwoordelijkheden: beschrijving van wie op welk moment waarvoor verantwoordelijk is
  • kaders: beschrijving van de relevante juridische en beleidsmatige kaders
  • processen: beschrijving van de rol van de verschillende maatschappelijke organisaties
  • informatie en communicatie: beschrijving van communicatieplan en gemaakte afspraken over informatieverstrekking richting pers en media

Plan van aanpak

Aanbevelingen van stakeholders, beleidsmakers en deskundigen over zaken die in het wolvenplan moeten staan, werkt Alterra in dit project nader uit tot een voorstel voor een draaiboek voor Nederland. Binnen het project worden ook ervaringen vanuit het buitenland meegenomen door publicaties en buitenlandse experts te raadplegen.

Bestaande Wolfmanagementpläne van enkele deelstaten in Duitsland dienen als sjabloon voor het wolvenplan voor Nederland. Om te komen tot een maatschappelijk gedragen wolvenplan, maakt Alterra ook gebruik van de diensten van maatschappelijke organisaties die samenwerken in de alliantie  wolveninnederland.nl. De samenwerking tussen Alterra en deze organisaties wordt begeleid door een ambtelijke regiegroep bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit provincies, Faunafonds en het Rijk. De einddatum van het project is 31 december 2013.

Publicaties