Zorgeloos met Diabetes naar School

Project

Zorgeloos met Diabetes naar School

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School wil de diabeteszorg voor kinderen op scholen verbeteren. Ieder kind zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan. Voor kinderen met diabetes is dat in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. De Stichting heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, gebruikt sociale media en zet ambassadeurs in. Samen met de Wetenschapswinkel gaat de Stichting onderzoeken of deze activiteiten en materialen de kinderen ook daadwerkelijk helpen om “Zorgeloos naar school te gaan met Diabetes”.

Om inzicht te krijgen naar het effect van de ingezette communicatiemiddelen  is het onderzoek opgesplitst in drie onderdelen:

1. Uit te voeren door een MSc student als thesis of stage.
Onderzoeksvragen:

 • Welke theoretische kaders en onderzoeksmethoden kunnen gebruikt worden om de theoretische evaluatie uit te voeren?
 • In hoeverre voldoet het voorlichtingsmateriaal (blikken, website en Facebook pagina) aan deze theoretische kaders en de doelstelling van de Stichting?
 • Hoe waarderen en ervaren de betrokkenen het project (voorlichtingsmaterialen, inzet van een ambassadeur)?
 • Is er een verschil in ervaring en waardering tussen de kinderen, ouders en leerkrachten?

2. Uit te voeren door een (groep) student(en) binnen een Academic Consultancy Training of als thesis:

 • Wordt de website en de Facebookpagina van de Stichting voldoende gevonden?
 • Hoe kan de bekendheid van de website en de Facebookpagina vergroot worden?
 • In hoeverre is de Stichting bekend bij de doelgroepen?
 • Hoe kan de bekendheid van de Stichting bij de doelgroepen vergroot worden?

3. Stage van een MSc student of Academic Counsultancy Training.
Onderzoeksvragen:

 • Is het voorlichtingsmateriaal effectief in het oplossen van de problemen die leerlingen met diabetes, hun ouders en hun leerkrachten ervaren in de klas in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs?
 • Is de inzet van de ambassadeurs effectief?
 • Met welke activiteiten of aanpassing van huidige activiteiten kan het effect van de Stichting verbeterd worden (materiaal, inzet ambassadeurs)?

Eindproduct zal een aantal rapporten zijn en een publieksvriendelijke brochure.