Project

Zorgeloos met Diabetes naar School

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School wil de diabeteszorg voor kinderen op scholen verbeteren. Ieder kind zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan. Voor kinderen met diabetes is dat in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. De Stichting heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, gebruikt sociale media en zet ambassadeurs in. Samen met de Wetenschapswinkel gaat de Stichting onderzoeken of deze activiteiten en materialen de kinderen ook daadwerkelijk helpen om “Zorgeloos naar school te gaan met Diabetes”.

Voor het uitvoeren van deze proces- en effectevaluatie is een onderzoeksvoorstel geschreven met de bedoeling dit door studenten uit te laten voeren. Ondanks de werving via verschillende kanalen is er geen student gevonden om de evaluatie tijdig uit te voeren.

In overleg met de opdrachtgever is besloten niet verder naar een student op zoek te gaan omdat de stichting met haar werkzaamheden een andere koers is gaan varen, en de uitkomsten van de evaluatie daardoor minder relevant zijn geworden.