Project

AGRICISTRADE: Exploring potential for agricultural and biomass trade with the EU - AF-EU-14012

Dit EU project geeft inzicht in de huidige en midden-lange termijn ontwikkelingen van de agrifood keten (primaire landbouw- en verwerkingssector) in 8 ex-Sovjetrepublieken en in de implicaties van (vrij)handelsakkoorden met deze landen voor de Europese/Nederlandse agri-food sector.

LEI/DLO voert concurrentieanalyses uit van diverse ketens, analyseert de factoren die het economisch potentieel van deze ketens beperken en hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost (ontwikkelingspaden); en rekent scenarios over ontwikkelingsmogelijkheden in CIS-landen door voor de gevolgen die deze kunnen hebben voor internationale markten en de EU/Nederland.

Meer informatie: www.agricistrade.eu

Publicaties