Project

AMAZON-FACE - impact van toekomstige verhoogde CO2-concentraties op de bossen in de Amazone

Amazon-FACE is een groot en langetermijnproject waarin de directe impact bestudeerd wordt van toekomstige verhoogde CO2-concentraties op de bossen in het Amazonegebied in Zuid-Amerika. Zal de toenemende CO2-concentratie de groei van de biomassa stimuleren? Of tenminste de veerkracht van het bos verhogen tegen andere nadelige effecten van klimaatverandering? Verhoogde CO2 stimuleert immers de fotosynthese en de efficiëntie van watergebruik?

The AMAZON FACE

De belangrijkste wetenschappelijke uitdaging is te achterhalen in hoeverre een arme bodem met een extreem laag fosforgehalte, deze stimulerende effecten zullen beperken. Of de Amazonebossen onder de klimaatverandering zullen lijden, is van cruciaal belang voor de toekomst van de maatschappij in de Amazone, voor het omgaan met de Zuid-Amerikaanse regenval en het heeft invloed op het wereldwijde klimaat.

Lees meer over het project in de Engelse versie:

Projectwebsite

The AMAZON FACE