Project

AQUAFIT: Fitte vis in een duurzame aquacultuur

Wageningen Livestock Research gaat zich integratief inzetten voor het kweken van een fitte vis in een duurzame aquacultuurketen door fokkerij, fysiologie, welzijn en productkwaliteit te combineren. Dat doen we binnen het project AQUAFIT samen met twee partners uit de Nederlandse aquacultuursector: Hendrix Genetics en Kingfish Zeeland.

AQUAFIT sluit aan bij het Meerjarige Maatschappelijk Innovatie Programma Visserij (E5) en draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame viskweekmethoden voor consumptie (prioriteit 35) en de analyse van visverwerking ten behoeve van dierenwelzijn (prioriteit 38). Productkwaliteit is in alle missies een belangrijk onderwerp.

Met de toenemende vraag naar vis is er ook een toenemend belang vanuit de maatschappij dat kweken duurzaam gebeurt. Duurzaamheid vraagt tools om daarop te kunnen sturen (via automatisch fenotyperen, sensoren en big data) en de consument een product van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Dit is voor de aquacultuursector een win-win situatie, aangezien deze verduurzaming samengaat met het verbeteren van de technische (kwaliteit en uniformiteit) en economische resultaten.

Doel en resultaat

Het doel van het onderzoek is daarmee het ontwikkelen van methoden voor verduurzaming van viskweek en het verkrijgen van een meer uniforme en kwalitatief betere vis, en visproducten.

De beoogde resultaten zijn kennis en methoden waarmee:

  1. De fysiologische prestaties van de vissen gebruikt kunnen worden om de productieomstandigheden voor de vis te verbeteren.
  2. De beter presterende vissen geselecteerd kunnen worden voor de fokkerij.
  3. De kwaliteit en versheidsduur van de visproducten worden verbeterd.

Concreet levert dit project een innovatieve zwemtest om robuuste zalmachtigen te kunnen selecteren op basis van fysieke prestatie. Ook levert dit project een duurzamere houderij-strategie op die de robuustheid en kwaliteit van de geproduceerde vissen verbetert en de versheid van het product optimaliseert. De integratieve aanpak wordt verwacht te leiden tot een robuuste en effici├źntere vis met een verbeterd welzijn, wat leidt tot een hogere productkwaliteit, alsmede een ge├»ntegreerde monitoring van vis en systeemcondities, en zodoende een duurzamere productie. De genetische analyses leveren input voor een selectie programma waarin genetische diversiteit behouden blijft. De genetische verschillen voor robuustheid en kwaliteit tussen families (erfelijkheidsgraad en genetische aanleg) worden vastgesteld en kunnen vervolgens ingezet worden in een programma voor genetische verbetering.