Project

Biologie en beheersing van de suzuki-fruitvlieg

De schadelijke suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii heeft zich in de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld. In 2008 werd de soort in Zuid-Europa gevonden en eind 2012 ook in Nederland. Anders dan gewone fruitvliegen is de suzuki-fruitvlieg in staat om eieren te leggen in gaaf, rijpend fruit. De vraat van de larven leidt vervolgens tot een onverkoopbaar product. De suzuki-fruitvlieg kan vrijwel alle soorten zacht- en steenfruit aantasten. In 2014 trad in Nederland grote schade op in kers, aardbei, braam, framboos, blauwe bes, rode bes, zwarte bes, pruim en druif. Voor de Nederlandse tuinbouw dreigen 1) een verlies van kwaliteit en kwantiteit van productie, 2) een forse toename van het gebruik van insecticiden en daarmee samenhangend het voorlopig einde van de geïntegreerde gewasbescherming in de sector en 3) problemen in de (inter-)nationale handelsketens.

In dit project worden strategieën ontwikkeld voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg op Nederlandse tuinbouwbedrijven. Het project koppelt wetenschappelijk onderzoek over de biologie van de suzuki-fruitvlieg onder Nederlandse omstandigheden aan een praktijkgerichte ontwikkeling en toetsing van beheersingsmaatregelen. De kern van de te ontwikkelen strategie is een geïntegreerde aanpak.

Laboratorium- en veldonderzoek moeten de levenswijze van de suzuki-fruitvlieg in het Nederlands klimaat en landschap ophelderen: hoe en waar overwintert de soort, wat zijn de infectieroutes, hoe ontwikkelt en verspreidt zich de populatie binnen een seizoen, welke fruitgewassen zijn gevoelig, hoe ontwikkelt zich die gevoeligheid van vruchten tijdens de rijping en welke alternatieve waardplanten spelen een rol. Een grondig inzicht in de biologie van de plaag geeft vervolgens richting aan de keuze en ontwikkeling van de preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Individuele maatregelen worden getoetst onder praktijkomstandigheden en uiteindelijk samengevoegd tot een integrale strategie.

Producten en deliverables

Een grondig inzicht in de biologie van de suzuki-fruitvlieg in Nederland, en de interactie met de hier geteelde tuinbouwgewassen en overige waardplanten. Inzicht in (het belang van) de verschillende infectieroutes en de mogelijkheden voor preventie.

Een effectieve bedrijfsstrategie voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg, gebaseerd op gevalideerde maatregelen en technieken, met een verantwoord gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.