Project

Ontwikkelen van elf nieuwe, duurzame biologische gewasbeschermings-middelen

Het EU-project BIOCOMES biedt boeren, tuinders en bosbouwers uitzicht op elf nieuwe duurzame gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om biologische middelen, die zijn gebaseerd op de natuurlijke vijanden van een schadelijk organisme.

De EU stimuleert de ontwikkeling van biologische gewasbescherming via BIOCOMES met een bijdrage van bijna negen miljoen euro. Het totale budget van het BIOCOMES-project bedraagt zo’n twaalf miljoen euro.

Doelstellingen

Ontwikkelen van elf nieuwe biologische gewasbeschermingsproducten, die een milieuvriendelijke alternatief bieden voor belangrijke chemische bestrijdingsmiddelen in de Europese land- en tuinbouw en in de bosbouw.

Aanpak

De geselecteerde BIOCOMES-producten zijn vooraf geïdentificeerd via een marktanalyse door zes Europese producenten van biologische gewasbeschermingsmiddelen. In het BIOCOMES-project wordt de expertise van tien kleine en middelgrote ondernemingen, drie grotere industriële partners en veertien onderzoekpartners gecombineerd. De 27 consortiumpartners zijn afkomstig uit veertien landen.

Beoogde resultaten

Elf nieuwe, duurzame gewasbeschermingsmiddelen tegen belangrijke ziekten en plagen in land-, tuin- en bosbouw.

Het gaat om de ziekten:

 • Monilinia-vruchtrot in fruit
 • Wortelschimmelziekten in opkweek van jonge bomen voor de bosbouw
 • Fusarium in mais en tarwe
 • Meeldauw in granen
 • Verwelkingsziekte in kool

En de plagen:

 • Bladluizen in fruit
 • Wittevlieg in groenten
 • Kooluil (Mamestra brassicae)
 • Plakker (Lymantria dispar) in bossen en boomgaarden
 • Dennensnuitkever (Hylobius abietis) in bossen
 • Aardappelmot (Phthorimaea opercullella) in aardappel, tomaat, tabak en aubergine
 • Mineermot (Tuta absoluta) in glastuinbouw

Ook zullen twee nieuwe technologieën beschikbaar zijn die de productie van biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten verbeteren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Resultaten

Twee nieuwe biologische gewasbeschermingsproducten zijn ter registratie aangeboden. Het gaat om een middel tegen Tuta absoluta in tomaat en een middel tegen fusarium in granen.

Na registratie zullen ze op de markt worden gebracht. Een nieuwe technologie is klaar waarmee insect-pathogene nematoden kunnen worden veredeld en verbeterd. Met deze technologie is het mogelijk nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen.

Twee nieuwe producten op basis van nuttige insecten worden op de markt gebracht als biologische bestrijders. Diverse andere nieuwe biologische gewasbeschermingsproducten worden nog verder ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de BIOCOMES-partners.

Impuls

Het BIOCOMES-project heeft een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe, biologische gewasbeschermingsmiddelen. De aanpak in de vorm van de publiek-private samenwerking heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen heeft dank zij de aanpak in het BIOCOMES-project geleid tot een belangrijke stimulans.

Alle nieuwe producten zijn getest in veldproeven in zowel Noord-Europa (Zweden, Nederland) als in Zuid-Europa (Italië, Spanje en Griekenland). De nieuwe middelen kunnen ook buiten Europa worden toegepast op de onderzochte gewassen, in gebieden met een gematigd of sub-tropisch klimaat.