Project

Biomarkers voor kwaliteit

In dit deelproject wordt onderzoek gedaan naar een toepasbaar meetprincipe op basis van vluchtige stoffen (biomarker) dat bijvoorbeeld kan dienen als een ‘early-warning-system’. Het onderzoek richt zich vooral op twee producten: rode bes en peer. De juiste biomarker-metingen zorgen voor tijdige signalering van negatieve kwaliteitsontwikkelingen, waardoor adequater ingegrepen kan worden om derving te voorkomen. Innovatieve sensortechnologie zal op waarde geschat worden om relevante biomarkers te kunnen meten/monitoren in verschillende ketens.

Kwaliteitsbeoordeling

Middels een bewaarproef met 10 verschillende batches rode bessen is wekelijks de uitstoot van vluchtige stoffen gemeten en de vruchtkwaliteit beoordeeld. De kwaliteitsbeoordeling brengt correlaties aan het licht tussen de gemeten kwaliteit en de gemeten vluchtige stoffen. Dit wordt in dit deelproject nader onderzocht.

Voor de perenbewaartoepassing lijken de praktijkmetingen aan te tonen dat conditionerings-hardware invloed heeft op de concentraties vluchtige stoffen in de bewaarcel. Accumulatiemetingen in laboratoriumcuvetten van Wageningen Food and Biobased Research laten zien dat gezonde peren duidelijk andere vluchtige stoffen produceren dan peren die besmet zijn met visoogrot.

Publicaties