Project

Businesscase Planten voor een Prima Binnenklimaat

Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat in kantoorgebouwen. Zij brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen en creëren een fijne omgeving. Dit kan economische besparingen opleveren, bijvoorbeeld door minder kunstmatige klimaatbeheersing of door verbeterde prestatie van de gebruikers (arbeidsproductiviteit).

Invloed van planten

Van 2016 tot en met 2018 is door een consortium van Wageningen Environmental Research, Fytagoras, IVN en een aantal bedrijven onderzoek uitgevoerd naar het effect van planten op het binnenklimaat en de gezondheid en het welbevinden van medewerkers bij bedrijven.

Uit het onderzoek kwamen vijf positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte.

planten voor een beter binnenklimaat

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderzoek bij bedrijven

Het tweede driejarig onderzoeksproject (2019-2021) bouwde hierop voort. In dit project staat de uitwerking en onderbouwing van de businesscase centraal: welke factoren spelen een rol en hoe brengen we de businesscase (bijvoorbeeld de Return of Investment, ROI) van de investering in planten helder in kaart? Het onderzoek is bij negen deelnemende bedrijven uitgevoerd en is inmiddels afgerond.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Samenwerkingsverband

Dit project is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen (Wageningen University & Research en Fytagoras) en bedrijven (Royal Flora Holland, Noviflora, Dutch Green Building Council, PRIVA, Stichting De Groene Stad) en wordt medegefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Wageningen Environmental Research brengt expertise in m.b.t. het meten van welzijn en welbevinden, Fytagoras heeft ervaring in het meten van de effecten van planten op de luchtkwaliteit. De overige partners brengen kennis over gebouwen en sector in. Dankzij de inbreng van eenieder kunnen de kosten en baten bedrijfsspecifiek uitgewerkt worden.