Project

Carbon-LED – Carbon footprint reduction via LED-based production systems

Het Carbon-LED zal bijdragen aan een significant klimaateffect binnen de glastuinbouwsector door het realiseren, demonstreren en toepassen van een nieuw en zeer efficiënt teeltsysteem. In Europa is de huidige CO2-uitstoot van de sector 20Mton/jaar. Een volledige overgang van traditionele belichting, gebruikt in ongeveer 30% van de kassen, naar op LED's gebaseerde productiesystemen kan tot 3 Mton CO2 per jaar besparen.

In de laatste jaren is het gebruik van belichting sterk toegenomen om aan de vraag vanuit de markt naar jaarrond verkrijgbare producten van hoge kwaliteit te voldoen. De snelle ontwikkelingen van LEDs bieden een unieke mogelijkheid teeltsystemen te ontwerpen gebaseerd op LED belichting die de carbon footprint van het systeem met meer dan 45% kunnen verlagen ten opzichte van traditionele SON-T belichtingsystemen. In dit project gaan we de belangrijkste elementen van een teeltsysteem met lage CO2 voetafdruk opnieuw ontwerpen, te weten lampen, selectie van tomaten genotypes en het ontwerp van het systeem. Door de nieuwste 3D virtuele plantenmodellen te gebruiken en demonstraties willen we laten zien dat dit systeem in de praktijk toegepast kan worden, met grote  gevolgen voor het energiegebruik.

    Publicaties