Project

CARVE; innovatieproject tegen voedselverspilling in agrifoodketen

In de keten van productie tot winkelmand gaat veel voedsel verloren; in Nederland rond € 2,5 miljard. Het project CARVE (Across supply Chain Action program Reduction of food waste , improved Valorisation & resource Efficiency) is opgezet vanuit een samenwerking tussen de Alliantie Verduurzaming voedsel en Wageningen Food & Biobased Research om voedselverspilling in de keten tegen te gaan.

Voedselverspilling verminderen

Het tegengaan van voedselverspilling in de keten werd ruim twee jaar geleden nadrukkelijk op de agenda gezet door het ministerie van Economische Zaken. Het doel van CARVE is het vergroten van de bewustwording bij organisaties in de keten en met partijen in de keten inspirerende oplossingen te ontwikkelen om voedselverspilling te verminderen of te voorkomen.

Oorzaken van verspilling in de keten

Elke oogst is anders, waardoor het lastig is om de omvang van de oogst te laten overeenkomen met de geplaatste order. Vooral bij producten met een relatieve korte houdbaarheidsdatum is vraag en aanbod vaak niet voldoende op elkaar afgestemd. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research dat bij ziekenhuizen met name te grote porties zorgen voor voedselverspilling.  Door de portiegrootte van verpakkingen aan te passen kan de verspilling teruggebracht worden en kan geld bespaard worden. Zo zijn er meerdere oplossingen in ketens mogelijk, waarbij de kostenbesparing omgezet kan worden naar investeringsruimte. Binnen CARVE wordt een toolbox ontwikkeld waarmee bedrijven de preventie en reductie van voedselverspilling als doelstelling kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, organisatie en supply chain. De aanpak van verspilling ligt nu vaak op het bord van de duurzaamheidsafdeling van een bedrijf. Het is van belang dat dit ook een aandachtspunt is in productontwikkeling, inkoop, productie, sales, logistiek en marketing.

Huidige pilotprojecten

Download de resultaten