Project

Code Delicious: hoe krijg je kinderen aan de groenten?

Vanwege het groeiende probleem van overgewicht, is het van belang dat kinderen leren gezonder te eten. Meer groenten bijvoorbeeld. Kinderen eten over het algemeen niet graag groenten. In dit project is onderzocht welke strategieën je bij kinderen kunt toepassen om hun groenteconsumptie te stimuleren.

De voedselkeuze bij kinderen wordt voor een belangrijk deel bepaald door hun voorkeuren. Kinderen eten wat ze lekker vinden. Door de zoete, en soms zelfs door de zure smaak, vinden veel kinderen fruit wel lekker. Groente daarentegen, vinden de meeste kinderen niet lekker, omdat veel groenten een bittere smaak hebben.

Voedselvoorkeur

In de eerste drie deelstudies hebben we bekeken welke factoren de voedselvoorkeur van kinderen beïnvloeden en welke strategieën ouders gebruiken om kinderen ‘aan de groente’ te krijgen. Ook is gekeken naar een nieuwe methode om voedselvoorkeuren te meten bij kinderen. Vervolgens is gekeken hoe de voedselkeuze van kinderen gunstig kan worden beïnvloed.

Energie-smaak-conditionering

Eerst is onderzocht of kinderen een voorkeur kan worden aangeleerd voor groenten door de groentesmaak te koppelen met energie: de zogeheten energie-smaak-conditionering. De proef bleek moeilijk uitvoerbaar. Vanwege de onderzoeksmethodiek werden groentesappen gebruikt, maar de kinderen bleken deze niet of in onvoldoende mate te willen drinken. Hieruit bleek wel dat de afkeer voor pure groentesmaken bij kinderen behoorlijk sterk is.

Bereidingswijzen

In een vijfde deelstudie van dit project – de TIPTOP-studie - werd gekeken welke invloed de bereidingswijze van boontjes en wortelen heeft op de smaakwaardering bij kinderen uit de groepen 1, 4 en 8 van de basisschool en bij een referentiegroep jongvolwassenen. Roerbakken, pureren, grillen en frituren werden het minst gewaardeerd, koken en stomen het meest. Koken was de meest bekende bereidingswijze voor kinderen. Het bleek eveneens van belang dat de groenten er egaal van kleur uitzien (en niet bruin) en knapperig van textuur zijn.

Keuzevrijheid

In de afrondende deelstudie is onder driehonderd ouder-kindparen bekeken of de strategie van een beperkte keuzevrijheid bij jonge kinderen (4-6 jaar) een positief effect heeft op hun groenteconsumptie. Per kind was van tevoren bepaald welke twee groenten ze ‘gemiddeld’ lekker vinden, zodat hun keuze niet vooral op een sterke voor- of afkeur was gebaseerd.

Restaurant van de Toekomst

In het Restaurant van de Toekomst kreeg elk kind één van de drie situaties voorgeschoteld: geen keuze, vooraf bepalen welke van de twee groenten ze wilden, of uit de twee groenten kiezen op het moment dat deze allebei al op hun bord lagen. Daarna werd gemeten hoeveel een kind van de groente had gegeten en bekeken hoe lekker ze het vonden. Daarvoor werd ook de ouder bevraagd. De kinderen vonden het erg leuk om zelf te mogen kiezen; er was echter geen direct effect op het lekker vinden en de consumptie van de groente.

Het onderzoeksproject Code Delicious heeft een aantal concrete aanknopingspunten opgeleverd voor nieuwe strategieën om kinderen voldoende groenten te laten eten. De uitdaging is daarbij om de groenteconsumptie bij een kind niet alleen tijdelijk, maar duurzaam te verhogen.