Project

Communicatie duurzame vis in de visdetailhandel

Communicatie over duurzame vis laat in de detailhandel te wensen over. Dit signaleert de Good Fish Foundation (GFF). Het gaat daarbij om gespecialiseerde viswinkels maar ook om viskramen zoals op markten. GFF wil deze communicatie graag verbeteren en heeft daarbij een beroep gedaan op de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research. Om zo de manier waarop over duurzame vis richting consumenten wordt gecommuniceerd met cijfers in kaart te brengen.

Deze cijfers dienen als handvat om een slag te maken met betrekking tot inhoud en frequentie van de communicatie. Onderzoeksvragen daarbij waren: Op welke inhoudelijke wijze wordt door de visdetaillist aan klanten gecommuniceerd over duurzame vis (bijvoorbeeld vangstmethode, herkomstgebied vis)? GFF wilde inzicht in hoe, en hoe volledig de informatie over de duurzaamheid van vis richting consumenten is. Met de aanvullende vraag: wat zijn de onderliggende redenen om minder of juist uitgebreider te communiceren?

C.jpg

GFF wilde met een kwantitatieve onderbouwing inzicht krijgen in de bestaande situatie en handvaten aangereikt krijgen om deze te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt vooral dat er voor visdetaillisten nog een flinke uitdaging ligt om hun klanten te voorzien van inhoudelijke informatie over duurzaamheid.