Project

Connect4Action

Voedingstechnologen zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van voedselinnovaties. Maar of de innovatie een succes wordt, hangt af van de keuze van de consument. Door voedingstechnologen bewust te maken van consumentenbehoeftes kan hier op worden ingespeeld. Connect4Action draagt hieraan bij.

Het belang van consumentacceptatie

70 tot 80% van alle productinnovaties in de voedingsbranche mislukken. Dit kost niet alleen geld, maar is ook een gemiste kans om met nieuwe producten in te spelen op maatschappelijke veranderingen zoals bijvoorbeeld gezondheid of duurzaamheid. Het succes van voedselinnovaties hangt af van de acceptatie van consumenten.

De rol van communicatie

Het project CONNECT4ACTION is opgezet om afwijzing van nieuwe voedingstechnologieën door consumenten vroegtijdig te herkennen. Voedingstechnologen bewust maken van consumentenbehoeftes en de rol van interne en externe communicatie in het innovatieproces bepalen, zijn belangrijke onderdelen van dit project.

CONNECT4ACTION is er ook om het innovatieproces te verbeteren en de wensen en voorkeuren van de consument als uitganspunt te nemen in de productontwikkeling en door het vercommercialiseren van voeding. Om dit te bereiken is communicatie tussen verschillende actoren zoals voedingstechnologen, onderzoekers en consumenten van belang.

Opgeleverde producten

Er is een online CONNECT4ACTION gemeenschap opgezet. Deze gemeenschap bevat social media-tools zoals een CONNECT4ACTION-website, Wikipedia-achtige interactieve sharing points, Linkedin groepen, online enquêtes en Twitter.

Toolbox
Een van de doelen van het project was om een toolbox samen te stellen. Deze maakt het voor geïnteresseerde stakeholders mogelijk om een communicatiestrategie te ontwikkelen en te plannen. De toolbox is het resultaat van verschillende onderzoeken en studies naar onder andere barrieres in interne en externe communicatiestrategieen in het voedselinnovatieproces.
De toolbox bevat een aantal verschillende tools en is gericht op verschillende actoren binnen het voedselinnovatieproces, van productie naar consumptie. De toolbox is interessant voor de voedingsindustrie, academici en onderzoekers. Het hoofddoel is om een dialoog te laten ontstaan tussen betrokkenen uit verschilende disciplines.

Meer informatie over de toolbox

Stakeholder forum
Nieuwe media zouden een innovatieve rol kunnen spelen bij het faciliteren van de interne en externe dialoog tussen stakeholders die betrokken zijn bij het proces van voedseltechnologie, ontwikkeling en commercialisering. Connect4Action heeft een online community gestart om forum discussies te faciliteren en de dialoog tussen consument en voedseltechnoloog te stimuleren.

Meer informatie over Connect4Action Stakeholder forum