Project

Continue verbetering van de duurzaamheid van alle landbouwproducten

In dit project ontwikkelt Wageningen Economic Research een solide, op feiten gebaseerd en gestandaardiseerd systeem om de verbetering van de duurzaamheidsprestaties van alle landbouwproducten (met name voedingsproducten en siergewassen) die in Nederland worden verkocht in de gaten te houden. Het systeem zal worden gebaseerd op de wereldwijd toepasbare instrumenten die zijn ontwikkeld door The Sustainability Consortium (TSC) en zal worden ontwikkeld en getest in samenwerking met een grote groep deelnemende bedrijven onder de paraplu van de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV), GroentenFruit Huis en FloraHolland.

Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in de huidige duurzaamheidsprestaties van hun producten. Daarnaast kunnen bedrijven dankzij het systeem bepalen welke duurzaamheidskwesties en verbetermogelijkheden het meest relevant zijn voor hen. Door deze inzichten te delen met ketenpartners ontstaat een solide basis om te bespreken hoe producten op een duurzamere manier kunnen worden geproduceerd.

Het doel van de projectpartners is niet alleen om een dialoog aan te gaan, maar ook om continue verbetering van de duurzaamheid in de komende jaren en de verdere toekomst te stimuleren. Het verbeteren van de duurzaamheid van landbouwproducten is een van de belangrijkste mondiale uitdagingen van deze tijd. Door de groeiende wereldbevolking en de veranderende consumptiepatronen neemt de vraag naar landbouwproducten toe, maar de huidige productiemethodes hebben nog steeds een negatieve impact op milieu en maatschappij, onder andere door problemen op het gebied van eerlijke handel en dierenwelzijn. Om deze impact te verminderen, zijn er duurzaamheidsinnovaties nodig voor de landbouwproductie.

Innovatie in de landbouwsector wordt gestimuleerd als bedrijven aan het eind van de keten, zoals retail-, catering-, horeca- en voedselverwerkende bedrijven, de vraag naar duurzaam geproduceerde producten sterk kunnen laten toenemen. Hiertoe moeten deze organisaties duurzaamheid in hun inkoopbeleid integreren. De verantwoordelijken voor het inkoopbeleid worden vaak geconfronteerd met allerlei duurzaamheidskwesties.

Download de mogelijkheden voor ketenverbeteringen:

Publicaties