Project

De meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen met een beperking

Stichting SailWise is een organisatie die watersportactiviteiten mogelijk maakt voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. De vraag van Sailwise aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research was: ‘Wat is de meerwaarde van watersportactiviteiten zoals SailWise die aanbiedt voor mensen met een beperking? En dan met name voor de doelgroep van jongeren van 16 tot 30 jaar en voor revalidanten?’

Binnen het onderzoek werden in totaal negen studentenonderzoeken uitgevoerd. Eén daarvan is inmiddels bewerkt voor publicatie in het boek Tourism, Health and Wellbeing in Protected areas (Wagenaar and Vaandrager 2017, in press).

De voornaamste resultaten op een rij

  1. SailWise weet goed in te spelen op de diversiteit in achtergrond en behoeftes van de verschillende deelnemers.
  2. De bijdrage van de vrijwilligers lijkt van essentieel belang voor de (positieve) ervaringen die de deelnemers ondervinden. Daarbij refereren zowel deelnemers als vrijwilligers aan de ‘unieke SailWise-aanpak’ zoals: ‘informele en relaxte sfeer’, ‘alles is mogelijk’, ‘geen betutteling’, ‘iedereen betrekken bij besluitvorming’, ‘iedereen betrekken bij taken die uitgevoerd moeten worden’, ‘niet bang zijn om grenzen te verleggen’ en de gelijkwaardige positie van deelnemer en vrijwilliger (‘het gevoel samen op avontuur te zijn’).
  3. Deelname aan watersportactiviteiten bij SailWise lijkt méér dan alleen ‘een onvergetelijke vakantie’. De meerwaarde blijkt uit positieve invloeden op onder meer zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer opnieuw leren kennen van het eigen lichaam.
  4. De meerwaarde van deelname aan watersportactiviteiten blijkt het grootst bij: (a) revalidanten aan het einde van het (klinische) revalidatietraject; (b) mensen die in de eigen omgeving onvoldoende uitgedaagd worden; (c) jongeren die bezig zijn hun mogelijkheden te verkennen.
  5. Politieke ontwikkelingen zoals decentralisatie in de zorg en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in relatie tot vrijwilligerswerk) kunnen deelname van mensen met een beperking aan sport en actieve vrijetijdsbesteding beperken. SailWise zou daarom het belang van deze activiteiten voor deze doelgroep nadrukkelijker onder de aandacht van de politiek kunnen brengen.
  6. De onderzoeken uit dit project dragen bij aan de wetenschappelijke ontsluiting van het onderzoek naar de impact van sport en actieve vrijetijdsbesteding op mensen met een beperking.
Het studententeam heeft een spetterende presentatie gegeven over hun onderzoek! (Wageningen, woensdag 1 juli 2015) Vlnr: Francien de Jonge, Meghann Ormond, Pascal Agro Prince, Winda Mulia Liem, Ilonka Jonkers, Milou van der Horst, Ellen van der Pol (zittend), Nynke de Jong, Petra Kop (coach studententeam) en Menne Scherpenzeel.
Het studententeam heeft een spetterende presentatie gegeven over hun onderzoek! (Wageningen, woensdag 1 juli 2015) Vlnr: Francien de Jonge, Meghann Ormond, Pascal Agro Prince, Winda Mulia Liem, Ilonka Jonkers, Milou van der Horst, Ellen van der Pol (zittend), Nynke de Jong, Petra Kop (coach studententeam) en Menne Scherpenzeel.
Paulina Schmitz gaat op pad voor haar masterthesis! (foto Francien de Jonge)
Paulina Schmitz gaat op pad voor haar masterthesis! (foto Francien de Jonge)