Project

De natuur als behandelkamer voor volwassenen?

Kunnen we op een succesvolle manier de natuur als behandelkamer voor volwassenen met psychische aandoeningen inzetten? Wordt dat al gedaan en door wie dan? Waar hebben zowel aanbieders als cliënten behoefte aan? En welke professionaliseringslag moeten we dan maken? Met deze interessante vragen kwamen de (hoofd) aanvragers terecht bij de Wetenschapswinkel om daar in drie delen een onderzoek over te starten.

De hoofdaanvragers van dit project zijn een drietal buitenpsychologen en -coaches die een gebrek aan erkenning van buitenpsychologie en coaching ervaren. Dit drietal vertegenwoordigt een groter netwerk van buitenpsychologen en -coaches die niet of nauwelijks een voet aan de grond krijgen binnen de reguliere zorg, werkgevers, bedrijfsartsen en verzuimverzekeraars. Concreet zoeken de aanvragers ondersteuning om buitenpsychologie en -coaching voor volwassenen met psychische aandoeningen verder te professionaliseren.

Bezoek de slotbijeenkomst

Doel

Het overkoepelende doel van het project is het ontwikkelen van strategieën om buitenpsychologie en -coaching voor volwassenen met psychische aandoeningen verder te professionaliseren.

Het onderzoek bestaat uit drie delen.

Onderzoeksvragen

Deel 1: Eerst willen we een beter zicht krijgen op de huidige stand van zaken. Hierbij gaat het vooral om het in kaart brengen van het aanbod en de vormen van buitenpsychologie en -coaching, de ervaringen van aanbieders en cliënten, en de (mogelijke) werkzame kernelementen. Hierdoor ontstaat er een handelingsperspectief voor partijen uit de reguliere zorg, werkgevers en arbodiensten voor welke cliënten naar welke interventie kunnen worden doorverwezen.

Deel 2: Vervolgens gaan we de belangrijkste stakeholders voor volwassenen met psychische aandoeningen in kaart te brengen, wat hun belangen zijn en hoe zij aankijken tegen het gebruik van natuur in therapie en coaching. Hierdoor brengen we de knelpunten in kaart die ervoor zorgen dat buitenpsychologie en -coaching nog niet is doorgedrongen bij partijen uit de reguliere zorg, als ook bij werkgevers en arbodiensten. 

Deel 3: Tot slot brengen we best practices van buitenpsychologie en -coaching in kaart die al deels doorgedrongen zijn bij partijen uit de reguliere zorg, als ook bij werkgevers en arbodiensten. Hiervan willen we leren hoe succesvolle buitenpsychologen en -coaches de knelpunten uit deel 2 (deels) hebben overwonnen. Mogelijk zoeken we ook naar best practices uit andere sectoren die (oorspronkelijk) niet door sleutelorganisaties gebruikt werden.