Project

De rol van Vereniging Buitenstad in het Almeerse groen

Vereniging Buitenstad in Almere is een organisatie die zich voornamelijk richt op het verbinden van burgers en organisaties in het ‘Almeerse groen’ om zo het groene karakter van Almere te promoten. Het bestuur van de vereniging geeft aan dat een verandering van de huidige organisatievorm noodzakelijk is, omdat Vereniging Buitenstad in de huidige organisatievorm niet in staat is verder te groeien en haar doel te bereiken.
Buitenstad heeft de Wetenschapswinkel gevraagd haar te helpen met een aantal vragen tot de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Bron foto rechtsboven: hipproductions / Shutterstock.com

Daarvoor was het nodig naar de eigen sterktes en zwaktes te kijken. Een belangrijke kracht van de vereniging bleek het organiserend en verbindend vermogen, betrokkenheid bij de ontwikkeling van Almere en het historisch besef bij de verschillende individuele bestuursleden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de verschillende stakeholders in Almere. Daarom zou het voor de toekomst van Vereniging Buitenstad waardevol zijn om extra op deze sterktes in te zetten. Tegelijkertijd is het uiteraard van belang een aantal zwaktes van de organisatie aan te pakken zoals  een vrijblijvende houding van de institutionele leden, ineffectieve externe communicatie en een nog te onduidelijk profiel.

Kansen en bedreigingen

Binnen de ontwikkelingen van Almere liggen er een aantal kansen voor Vereniging Buitenstad. Deze liggen vooral bij de groei van Almere, een stijgend aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, en de decentralisatie van natuurbeleid. Decentralisatie naar gebiedsniveau kan een bedreiging zijn omdat Vereniging Buitenstad gemeente breed opereert. Ook heeft de gemeente wegens bezuinigingen minder mankracht en middelen om burgerinitiatieven, zoals Vereniging Buitenstad, te ondersteunen. Daarnaast is er de individualisering van de maatschappij , evenals de trend dat mensen er steeds minder vaak voor kiezen om lid te worden van een maatschappelijke organisatie. Hierdoor kan het voor Vereniging Buitenstad lastig zijn om een groter draagvlak te creƫren.

Herbezinning

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek geeft Vereniging Buitenstad aan te staan voor belangrijke keuzes waarbij een herbezinning op de missie aan de orde is.

DSC07344.JPG