Project

De rol van vitamine D in het voorkomen van diabetes, dementie en depressie

De eenentwintigste eeuw staat voor de uitdaging van een steeds sneller toenemende vergrijzing en als gevolg daarvan een toenemende prevalentie van leeftijdsgerelateerde pathologieën. Dementie (cognitieve achteruitgang), depressie, prediabetes en diabetes zijn leeftijdsgerelateerde medische condities die aanzienlijk vaker voorkomen bij oudere mensen.

Verschillende epidemiologische onderzoeken wijzen erop dat er belangrijke verbanden bestaan tussen deze pathologie├źn en dat ze mogelijk zelfs dezelfde voedingsgebonden risicofactoren hebben. Een ogenschijnlijk nieuwe en zeer relevante risicofactor is de vitamine-D-status. Dit is belangrijke nieuwe informatie, aangezien algemeen bekend is dat veel oudere volwassenen een suboptimale vitamine-D-status hebben. Het project "4xD: Vitamin D for preventing Dementia and Depression in Diabetes" richt zich op de verbanden tussen prediabetes, diabetes, dementie en depressie enerzijds, en vitamine D als een verbindende nieuwe factor die mensen extra vatbaar maakt voor deze medische condities anderzijds.

Publications

More research: Nutrition and ageing