Project

De vergeten maaltijd

​Wat zijn de effecten van lekker eten en drinken op het welzijn van ouderen met dementie? Deze onderzoeksvraag staat centraal bij het project: de vergeten maaltijd.

De gevolgen van voeding op de fysieke toestand van ouderen met dementie is vaker onderzocht, maar de gevolgen voor het welzijn niet. Lekker eten en drinken dragen in belangrijke mate bij aan welzijn, maar zijn ook lastig door lichamelijke en geestelijke problemen. Daarom onderzoekt dit team nieuwe voedingsconcepten en innovatieve interventies. Ook willen ze ervoor zorgen dat eten en drinken een centrale rol krijgen in de dagelijkse zorg voor dementerende ouderen.

Eetomgeving aanpassen

Het multidisciplinaire team zoomt bij het zoeken naar oplossingen vooral in op de mens zelf. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of de eetomgeving aangepast kan worden aan de individuele behoefte van een oudere, waardoor zijn eetlust verbetert. Denk aan virtueel tafelen met familie en vrienden.

Daarnaast richt het onderzoek zich op het oplossen van de factoren die eten en drinken moeilijk maken.  
Bijvoorbeeld:

  • verminderde motorische vaardigheden
  • verminderde eetlust,
  • verminderde herkenning van eten, drinken en maaltijdmomenten
  • en kauw-, slik- en gebitsproblemen.

Vernieuwend productaanbod

Door te zoeken naar een vernieuwend productaanbod dat past bij de voorkeuren en fysieke mogelijkheden in verschillende fases van dementie, draagt het projectteam oplossingen aan. Een voorbeeld daarvan is: bekende producten maken met een makkelijke textuur met behulp van 3D Food Printing.

Doelstellingen de vergeten maaltijd

Het team heeft vijf doelstellingen geformuleerd:

  • Beleid over de rol van voeding in de zorg en aanpassingen in de organisatie waardoor zorgpersoneel meer tijd en aandacht kan besteden aan eten en drinken;
  • Een vernieuwend productaanbod dat past bij de voorkeuren en fysieke mogelijkheden in verschillende fases van dementie;
  • Vernieuwende persoonlijke eetomgevingen middels toepassing van nieuwe technologie;
  • Nieuwe methodes voor het meten van de eetbeleving en kwaliteit van leven bij dementerende ouderen. Omdat een standaard vragenlijst niet werkt bij deze doelgroep, kan de 'tevredenheid' wellicht worden afgeleid uit hun gedragskenmerken, observaties van zorgverleners en de tevredenheid van de mantelzorgers;
  • Nieuwe inzichten over optimale implementatie van nieuwe voedingsconcepten en interventies in de zorgpraktijk.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de topsector Agri & Food.