Project

De voedselomgeving in ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland

De ambitie van het Nationaal Preventieakkoord is dat in 2030 het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen en zorginstellingen gezond is voor patiënten, cliënten, medewerkers en bezoekers. In ziekenhuizen en zorginstellingen draait het om gezondheid, juist daar is een gezonde en duurzame voedselomgeving belangrijk. Het is niet duidelijk hoe de voedselomgeving in deze instellingen eruitziet en strategieën en bewijs voor verandering naar een gezonde en duurzame voedselomgeving ontbreken. Het in co-creatie ontwerpen van interventies lijkt de oplossing om dichterbij de praktijk te komen en de opname en impact van onderzoek te vergroten.

Doel van dit PhD-project is te onderzoeken hoe verschillende typen zorginstellingen in Nederland (ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ-instellingen en revalidatiecentra) langdurig de voedselomgeving kunnen veranderen om gezonde en duurzame keuzes te stimuleren voor patiënten, cliënten, medewerkers en bezoekers. Interventies worden ontworpen middels co-creatie en het effect op het eetgedrag in zorginstellingen zal worden onderzocht. Daarnaast zal de implementatie worden geëvalueerd, om te onderzoeken hoe interventies kunnen worden aangepast naar specifieke settingen, waardoor de effectiviteit en duurzaamheid wordt verhoogd.

Dit PhD-project wordt uitgevoerd van september 2020 tot september 2024 en is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen de Nederlandse overheid en verschillende regionale besturen, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Doel is de regio Foodvalley koploper te maken van een gezonde en duurzame voedselconsumptie en samen met de praktijk kennis op te doen. Vanuit de regionale toepassing en impact kan landelijk lering worden getrokken.