Project

Demeter: data voor voedselveiligheid

RIKILT is coördinator van het EU-project Demeter. Dit project gaat over het gebruik van data voor het vaststellen van nieuwe voedselveiligheidskwesties in een vroeg stadium.

Voedselketens zijn complexer

Toenemende mondiale handel maakt voedselketens complexer, zowel met betrekking tot geografische spreiding als de snelle distributie van goederen. De toenemende complexiteit van de keten maakt het moeilijker om toezicht te houden en alle wijzigingen te beoordelen op voedselveiligheidsrisico's in een bepaalde keten.

Een issue van gisteren kan de crisis van morgen zijn

Als zodanig kan een opkomend issue van gisteren in een gebied de crisis van morgen op een andere plaats zijn. Omgaan met deze complexiteit vereist een hoge mate van wetenschappelijke en technische expertise.

Voordelen van digitale / datagedreven oplossingen

Demeter gaat over het gebruik van nieuwe oplossingen voor data mining en data science (digitale technologieën). Het doel van Demeter is om te helpen bij het in een vroeg stadium vaststellen van opkomende problemen op het gebied van voedselveiligheid. Zo kunnen tijdig maatregelen worden genomen om een voedselveiligheidsrisico te voorkomen.

Ondersteuning van EFSA

De doelstellingen en het onderzoek die in dit project worden uitgevoerd, zijn speciaal ontworpen om de huidige (en toekomstige) European Food Safety Authority (EFSA) procedures voor de identificatie van nieuwe risico's te ondersteunen.

Geïntegreerde, open-source oplossingen

We willen de EFSA ondersteunen met een reeks geïntegreerde, open-sourceoplossingen waarmee EFSA en de autoriteiten van de EU-lidstaten gegevens, kennis en methoden op een snelle en effectieve manier kunnen delen.

Demeter EU-project