Project

Oprichting van landbouwinformatiecentrum in Riyad

In dit project help LEI Wageningen UR bij de oprichting van het landbouwinformatiecentrum (Agricultural Information Center, AIC) in Riyad, Saoedi-Arabië. LEI Wageningen UR zal een belangrijke rol spelen bij het verzamelen, beheren en benutten van landbouwgegevens in het koninkrijk. LEI Wageningen UR zal kennis overdragen en dit centrum helpen te leiden en trainen.

Agricultural Information Center (AIC)

Voedselzekerheid, voedselveiligheid, efficiënt waterbeheer en plattelandsontwikkeling zijn belangrijke onderwerpen in Saoedi-Arabië. Het aanbod van producten - en daardoor ook de prijs van de producten - fluctueert sterk. Er is een grote behoefte aan gedetailleerde informatie over de toestand van de landbouw (inclusief visserij). Alle belanghebbenden in de landbouw hebben informatie nodig om solide strategieën te kunnen ontwikkelen en de juiste tactische en operationele beslissingen te kunnen nemen. Voorbeelden van deze gegevens zijn: een register van agrarische activiteiten (boerderijen), marktinformatie zoals prijzen, productaantallen en verhandelde aantallen en informatie over de winstgevendheid van producten en bedrijven.

Om gericht landbouwbeleid te kunnen voeren is het noodzakelijk om te beschikken over actuele en betrouwbare informatie over prijzen, kosten, inkomens en marktinformatie. Daarom heeft de Saoedische overheid er, in het kader van een grootschalig landbouwontwikkelingsprogramma, voor gekozen om een Agricultural Information Center (AIC) op te zetten.

In een vijfjarig programma zal deze organisatie geïmplementeerd worden. Met het contract is voor het LEI een bedrag van 2.7 miljoen euro gemoeid.

Het LEI brengt bij de opbouw van het centrum zijn specifieke kennis en ervaring in op het gebied van informatieverzameling, beheer en exploitatie van informatie in de landbouw en agribusiness. In Nederland doet het LEI dit al zeventig jaar en wereldwijd heeft het de reputatie van een top-instituut op dit gebied. Het heeft bijgedragen aan het opzetten van een vergelijkbaar informatienet in andere landen, zoals Hongarije en Turkije.

Het AIC managementteam zal in een 4-weeks executive trainingprogramma in Nederland kennis nemen van alle aspecten van een agrarisch informatiecentrum. Het LEI organiseert en faciliteert dit. Daarnaast verzorgt het LEI ‘train de trainer’-sessies, een aanpak bedoeld om de Saoedi bekend te maken met de manier waarop de mensen in de regiokantoren worden geïnstrueerd om op uniforme wijze data te verzamelen bij de agrarische bedrijven. LEI-onderzoeker George Beers is voor dit project in Riyadh gedetacheerd, als lid van het AIC Managementteam.