Project

Digital Future Farm

Claudia Kamphuis en haar team werken aan een digital twin die de bestaande stikstofkringloop op een akkerbouw- of melkveebedrijf weergeeft en waarmee onderzoekers en boeren kunnen bepalen hoe ze de stikstofkringloop zo veel mogelijk sluitend kunnen maken. Iets minder abstract: de benodigde modellen worden gekoppeld en voorzien van bedrijfsgegevens, sensordata, weer data en andere waarnemingen van het bedrijf.

Omdat data voor alle bedrijven anders zijn, wordt de digital twin specifiek voor ieder bedrijf. De twin maakt duidelijk waar het noodzakelijk is om stikstof aan te vullen of verliezen tegen te gaan. Onderzoekers kunnen met dit model scenariostudies doen, zonder dat alle scenario’s in de praktijk uitgetest hoeven te worden. Boeren weten sneller waar ze aan toe zijn en welke maatregelen zij moeten nemen die het beste aansluiten op hun bedrijf. Uiteindelijk moet dit project leiden tot een soort stikstofdashboard, waarmee de onderzoeker aan de parameters kunnen draaien en de boer het stikstofgebruik op het bedrijf kan optimaliseren.

Als we een digital twin voor stikstof hebben ontwikkeld staat er een infrastructuur die ook voor organische stof, water, fosfaat en ziekten en plagen moet kunnen werken
Thomas Been, onderzoeker

Trekkers Thomas Been en Claudia Kamphuis: “er is gekozen voor stikstof, omdat deze stof op dit moment de interesse heeft van telers, veehouders en overheid. Wij hebben ook al veel modellen die inzoomen op stikstof, zoals groeimodellen en bodemmodellen en bedrijfsmanagementsystemen die de benodigde stikstofinput aanleveren, bijvoorbeeld de stikstof die als natuurlijke mest of kunstmest op het land is gebracht. Het zijn deze afzonderlijke modellen die we met elkaar ‘laten praten’ om stikstof in de kringloop te monitoren, verliezen te beperken en gebruik te minimaliseren.”

Volgens Been en Kamphuis zijn de mogelijkheden eindeloos. “Als we een digital twin voor stikstof hebben ontwikkeld staat er een infrastructuur die ook organische stof, water, fosfaat en ziekten en plagen moet kunnen werken”.

Het ontwikkelen van de digital twin vraagt om veel verschillende expertises. Daarom werken er plant-, dier-, bodem- en omgevingswetenschappers, economen en datawetenschappers samen aan de ontwikkeling van de digital twin voor de ‘digitale boerderij van de toekomst’.