Project

DONRO-technologie voor succesvol nudgen - AF-12061

Nudges (‘duwtjes in de rug’) zijn subtiele vormen van consumentenbeïnvloeding die leiden tot een gezonder en/of duurzamer voedselkeuzegedrag, gebruikmakend van het feit dat de meeste consumentenbeslissingen onbewust worden genomen. In dit project wordt een systeem ontwikkeld waarmee het directe effect van nudges op individuele consumenten wordt gemeten en waarbij ook de verandering van het voedselkeuzegedrag vastgesteld kan worden.

Voorbeelden van nudges zijn:

  • Verkoop van producten uit een zogenaamd tussensegment (bijv. diervriendelijke producten) hangt af van de positie van deze producten in het schap: bij de reguliere of bij de biologische producten.
  • Verkoop van duurzame en gezonde producten wordt beïnvloed door informatie over het koopgedrag van mede-consumenten.
  • Energie-informatie bij of op producten in het Wageningen UR Restaurant van de Toekomst leidt tot kleinere lunches bij een subgroep van de consumenten.

Nudging strategieën zijn vooral populair bij overheid en bedrijfsleven, omdat nudges laagdrempelig, relatief goedkoop en effectief kunnen zijn. Echter, de ontwikkeling van succesvolle nudges wordt vaak gehinderd door het ontbreken van een geschikte realistische testomgeving (bijvoorbeeld een test-supermarkt of test-restaurant) en een valide manier om duurzamer en/of gezonder voedselkeuzegedrag vast te stellen. Minstens even belangrijk is dat nog slechts weinig bekend is over het effect dat nudges op individuele consumenten hebben. Dat maakt het zeer lastig om te voorspellen of een bepaalde nudge effectief kan zijn of niet. Dit maakt het ontwikkelen en testen van nudges zeer tijdrovend en kostbaar.


Doelstelling

Een systeem waarbij we het directe effect van nudges op individuele consumenten kunnen meten en waarbij ook nog veranderingen in voedselkeuzegedrag vastgesteld kunnen worden, kan retailers en cateraars veel tijd en geld besparen. Voor valide voorspellingen of een nudge effectief is, is het belangrijk dat er in een zo realistisch mogelijke omgeving getest wordt. Doelstelling van dit project is om een dergelijk systeem te ontwikkelen. 

Werkwijze

Samen met alle partners in het consortium wordt binnen dit project het voorgestelde ‘DONRO’-systeem (Developer of Nudges for Retail and Out-of-Home) ontwikkeld dat bestaat uit een combinatie van een real-life en virtuele testomgeving (zowel Ahold-supermarkt als een Sodexo-bedrijfsrestaurant); een gevalideerde testbatterij van de reacties van consumenten (bijvoorbeeld positieve emoties, meer aandacht voor de gewenste producten, etc.), en een valide maat voor het vaststellen van veranderingen in duurzamer en/of gezonder voedselkeuzegedrag. De effectiviteit van de met partners geformuleerde nudges wordt getest in de virtuele testomgeving (supermarkt en restaurant), en de resultaten van die test worden gevalideerd in de real-life testomgeving (Ahold-test-winkel en Sodexo-test-restaurant).

Deliverables

Het voorgestelde DONRO-systeem maakt een versnelde screening van nudging strategieën mogelijk, waardoor de gebruikers (retailers en cateraars) inzicht krijgen in de werking en de effectiviteit van diverse nudges. Effectieve nudges die leiden tot duurzamer en/of gezonder voedselkeuze door consumenten stellen retailers en cateraars in staat om effectiever in te zetten op een hogere omzet van duurzame en/of gezonde producten.

Penvoerder

Ahold Europe


Publicaties

Publicatie van onderzoeksresultaten vindt plaats op een nader door alle partijen in het consortium af te stemmen moment