Project

Dose-dependent BABY BOOM function

Plantencellen kunnen regenereren na verwonding of in weefselkweek, ongeacht het ontwikkelingsstadium van de plant.

Er is een sterke interesse in dit proces, omdat het gebruikt kan worden voor de klonale vermeerdering van planten in de groene sector of om pluripotentie (de mogelijkheid van een cel om uit te groeien tot meerdere celtypes) van plantencellen te bestuderen. Historisch gezien is er meer nadruk gelegd op het optimaliseren van protocollen voor regeneratie in verschillende plantensoorten dan op het begrijpen van het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt. In dit project willen we het moleculaire mechanisme achterhalen waarop het BABY BOOM eiwit regeneratie (orgaan- en embryovorming) van plantencellen kan veroorzaken.

    Publicaties