Project

Duurzame en innovatieve vergroening in de Amersfoortse binnenstad

Vergroening van de binnenstad draagt bij aan de beleving van de binnenstad, beperkt hitte en verbetert de luchtkwaliteit. Vergroening botst echter op tal van bezwaren vanwege de huidige inrichting inclusief de ondergrond die op verkeersdoelen is afgestemd, de aanwezige infrastructuur en de kosten. Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort (OBA) is geïnteresseerd in innovatieve oplossingen en wil graag leren van wat elders is getest. De Wetenschapswinkel maakt dat mogelijk.

De aanleiding voor deze aanvraag is de herinrichting van een aantal plekken in de binnenstad. Een recente schouw door de binnenstad had betrekking op de verlichting van de winkelstraat. De huidige lichtmasten zullen in de toekomst verdwijnen en daarbij ook de aanhangende bloembakken. Daar wil men iets voor terug hebben in de vorm van bloemen, bomen en planten om ook de inmiddels vergroende (geveltuintjes, groene muren) zijstraten in beleving en in functie te laten aansluiten met de hoofdstraat. Hoe kan bij de herinrichting van de Amersfoortse binnenstad vergroening op een innovatieve en toekomstbestendige manier worden meegenomen? OBA wil vanuit een breed perspectief kijken naar de mogelijkheden voor bloemen, planten en bomen in de winkelstraten van de binnenstad. OBA is geïnteresseerd in innovatieve oplossingen en wil graag leren van wat elders is getest. OBA wil afstappen van de traditionele rolverdeling tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Wat kunnen ze samen beter? De uitdagingen die de klimaatverandering met zich brengt, zijn immers ieders zorg.

Eerste onderzoeksresultaten

Er zijn al een aantal studenten bezig geweest om deze onderzoekvraag te beantwoorden. Vóór de start van dit Wetenschapswinkelproject lag er al een mooie thesis van Nick Hersbach, getiteld ‘Cool Retail: Towards Novel, Climate-resilient Shopping Streets.' Bovenstaand plaatje is een van de toekomstscenario's uit zijn thesis. Daarna hebben studenten van het vak Facilitating Interactive Processes samen met een aantal bewoners uitgeplozen welke dromen er voor de stad Amersfoort leven. Hoe zou de binnenstad van Amersfoort eruit kunnen komen te zien? De deelnemers waren het erover eens dat het groener moet. Veel ideeen waren in lijn met the thesis van Nick Hersbach. Kort daarna leverde een groep studenten voor het vak Academic Consultancy Training (ACT) een advies op. De zandige ondergrond niet optimaal is voor groenaanplanting, maar m.b.v. goede groeiplaatsen kunnen er wel bomen gepland worden op de Langestraat zonder dat kabels en leidingen in de weg zitten. Ook zijn bomen in plantenbakken, groene daken, hangende groene gevels, geveltuinen en een gescheiden rioolsysteem genoemd, waarbij er genoeg ruimte blijft voor hulpvoertuigen.

Vervolg

Tot de zomervakantie loopt nog een tweede ACT project en een vak waarin Remote Sensing en geografische informatiesystemen worden geïntegreerd. In beide deelprojecten zal de vergroening van Amersfoort een casus zijn.