Project

e-infrastructuur voor oogstvoorspelling

Analyse van de voedselproductie, het begrijpen van de oorzaken van een yield gap (het verschil tussen potentiële haalbare en de werkelijke productie), het bestuderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en integratieve analyse van voedsel systemen vereist robuuste gewas-klimaat procesmodellen en betrouwbare datasets om de complexe interacties tussen gewas-, bodem-, en weer-management te begrijpen en ontrafelen.

Momenteel bestaan er verschillende internationale initiatieven voor de analyse van voedselproductiesystemen en klimaatverandering. Hierbij worden gewasmodellen gebruikt en het is belangrijk om de gegevens op een consistente, gestandaardiseerde en transparante wijze te beheren en presenteren.

Doelstelling

Het doel van dit project is om de e-infrastructuur voor gewasmodellering en opbrengstramingen verder te ontwikkelen door bij te dragen aan de relevante mondiale initiatieven zoals het project voor onderlinge vergelijking van landbouwmodellen (AgMIP) en de Global Yield Gap Atlas (GYGA). In deze projecten worden relevante stappen in IT gezet om een geavanceerde e-infrastructuur voor modellering en voorspellen van gewasgroei te realiseren, ondersteund door een wereldwijde gemeenschap.

Aanpak en tijdspad

Kernactiviteiten zijn:

  • de ontwikkeling van een generiek datamodel voor het opslaan van relevante benchmarking data;
  • de ontwikkeling van web-based interactieve hulpmiddelen en de bijbehorende databank;
  • deelname aan de onderlinge vergelijking van gewasgroei modellen.

Resultaten

Een generiek data model STAC is ontwikkeld om agronomische gerelateerde data te beheren op een sterk vereenvoudigde, generieke en krachtige wijze. Dit model is ingezet om grote hoeveelheden publieke weergegevens op te slaan en is gebruikt om invoerbestanden voor gewasgroeimodellen (WOFOST) te genereren. Grondwaarnemingen verzameld door GEO-GLAM partners (samenwerking van globale gewasmonitoringsystemen) zal mogelijk in een STAC gerelateerde database worden beheerd.

De Global Yield Gap Atlas portal en on-line viewer is ontworpen en gebouwd (www.yieldgap.org). Deze geeft toegang tot yield gap (verschil tussen potentiele en actuele gewasopbrengsten) informatie en onderliggende methodes en basisgegevens voor graangewassen op verschillende ruimtelijke niveaus.

ESG heeft deelgenomen in een studie waarin verschillende gewasgroeimodellen zijn vergeleken. Voor vier verschillende sites (VS, Tanzania, Frankrijk en Brazilië) is onderzocht hoe modellen waaronder WOFOST reageren op verschillende klimaatscenario’s.

Publicaties