Project

eH@C HUPAction


Binnen het project eH@C HUPAction wordt een systeem ontwikkeld voor betere grensoverschrijdende informatieuitwisseling tussen instanties en toezichthouders binnen een organisatorische infrastructuur voor snelle signalering, monitoring en eliminering van humaanpathogene bacteriën (HUPA) in de groenteproductieketen in de Euregio Rijn-Waal. Dit zal resulteren in een goed, grensoverschrijdend communicatie- en afgestemd actieplan voor overheden en verantwoordelijke instellingen binnen de Euregio Rijn-Waal (en eventueel daarbuiten) met daarin duidelijk omschreven verantwoordelijkheden. In dit verband zal ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan goede verbindingen met landelijke communicatiekanalen. Ondanks het feit dat het project zich in eerste instantie richt op de Euregio Rijn-Waal, zullen ook andere regio’s kunnen profiteren van de uitkomsten van dit project.


Publicaties