Project

Effecten van de platvisvisserij met de pulskor op het ecosysteem

Welke effecten heeft de visserij op platvis met de pulskor op mariene organismen? Welke effecten zijn er op het bodemecosysteem? Dit zijn de kernvragen van een meerjarig onderzoeksprogramma.

Platvisvisserij met de pulskor

In de visserij met de pulskor worden platvissen zoals schol en tong met stroompulsen van de zeebodem opgeschrikt zodat zij het net inzwemmen. De traditionele manier van vissen, met de boomkor, gebruikt hiervoor wekkerkettingen. De visserij met elektrische pulsen is vanuit Europese regels niet toegestaan. Voordat een besluit kan worden genomen, moeten eerst de effecten van de pulsvisserij op het ecosysteem in kaart gebracht worden. Vissers die de pulskor gebruiken vissen op basis van een ontheffing.  

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Het onderzoeksprogramma heeft 3 onderdelen:

  1. Effect op mariene organismen
  2. Effect op het bodemecosysteem
  3. Opschalen effecten naar vloot- en ecosysteemniveau  

Effect op mariene organismen

Promovendus Pim Boute van de Wageningse Leerstoelgroep Experimentele Zoölogie onderzoekt in dit onderdeel de effecten van het elektrische wekveld op mariene organismen, zoals rondvissen, platvissen, haaien, roggen, schelpdieren, schaaldieren, borstelwormen en zee-egels. Op grond van de resultaten zal een voorspellend model worden ontwikkeld over de verspreiding van het elektrische veld in deze organismen en het effect op hun activiteit en overleving.

Meer informatie vindt u hier.

Effect op het bodemecosysteem

Promovendus Justin Tiano van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ontwikkelt een voorspellend model over het effecten van de elektrische pulsen op het bodemecosysteem en in het bijzonder op de biochemische eigenschappen. Voor het onderzoek worden metingen gedaan in het veld en op de Noordzee.

Opschalen effecten naar vloot- en ecosysteemniveau

Wageningen Marine Research brengt het onderzoek dat binnen dit en andere projecten is gedaan bij elkaar en schaalt het op naar het niveau van de vissersvloot en de Noordzee. Via modellering worden de effecten van de pulsvisserij op het functioneren van het Noordzee ecosysteem (ongewenste bijvangst, aandeel beschadigde vis, functioneren bodemecosysteem) in kaart gebracht.

Internationale begeleidingscommissie

Voor dit meerjarige onderzoeksprogramma is een internationale wetenschappelijke advies commissie (ISAC) ingesteld. ISAC is belast met de borging van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek (zogenaamde peer-review). De leden van ISAC zijn: prof. Michel Kaiser (voorzitter; University of Bangor, Verenigd Koninkrijk), Dr Chris Zimmerman (Thünen Institut, Duitsland), Dr Dave Reid (Marine Institute, Ierland) en Dr Alyne Delaney (University Aalborg, Denemarken).