Project

Effectiviteit van voedings- en beweeginterventies door bij de BGN aangesloten gewichtsconsulenten

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) fungeert als landelijke beroepsorganisatie voor aangesloten gewichtsconsulenten. Het beroep gewichtsconsulent is voortdurend in ontwikkeling en daardoor is het van belang dat de effectiviteit van de interventie van BGN-gewichtsconsulenten in kaart wordt gebracht. Daarmee kan de BGN-gewichtsconsulent zich beter als professional profileren en positioneren in de groeiende markt van leefstijladvisering.

Preventie krijgt in het gezondheidszorgbeleid steeds meer aandacht. Het belang van een gezonde leefstijl in de preventie van ziekten wordt steeds duidelijker. Ondersteuning in het verkrijgen of behouden van een gezonde(re) leefstijl is veelal wenselijk of noodzakelijk en wordt door de overheid gestimuleerd en gefaciliteerd. De komende jaren verwacht de BGN meer concurrentie op de arbeidsmarkt van gewichtsconsulenten vanwege het ontstaan van steeds meer beroepen met een vergelijkbaar doel en vergelijkbare doelgroep. Dat betekent dat de BGN-gewichtsconsulent zich moet profileren en positioneren in de arbeidsmarkt. In dit onderzoek worden de resultaten van de interventies van de BGN-gewichtsconsulent in kaart gebracht en wordt een advies opgesteld richting de BGN waarin positionering en profilering van de BGN-gewichtsconsulent voorop staan.

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat zijn de resultaten van de voedings- en beweeginterventies van BGN-gewichtsconsulenten ten aanzien van het verbeteren van de voedingsinname, gewichtsreductie en het handhaven van een gezond gewicht?