Project

EuroDairy

EuroDairy is een Europees netwerk voor een duurzame melkveehouderij. Het stimuleren en sneller toepassen van praktische innovaties in de melkveehouderij door internationale kennisuitwisseling is het doel van EuroDairy. In februari 2016 is dit 3-jarige Europese project met 20 partners uit 14 landen gestart.

De Nederlandse partners zijn ZuivelNL, ZLTO en Wageningen University & Research. Het project wordt gefinancierd uit het EU Horizon 2020 programma. Dit programma van de Europese Commissie is gericht op het stimuleren van innovatie en onderzoek met zoals in dit project speciale aandacht voor het versterken van de binding tussen onderzoek en praktijk. Het project en de financiering heeft alleen betrekking op grensoverschrijdende activiteiten. Voor de financiering van netwerken in de deelnemende landen zelf zal een beroep gedaan worden op nationale en regionale fondsen, bijvoorbeeld POP3. Projectcoördinator is Ray Keatinge van DairyCo (UK). Het managementteam vanuit Wageningen University & Research zorgt voor ondersteuning. Afstemming over de activiteiten binnen het project vindt plaats via de projectcoördinatiegroep, bestaande uit alle partners. Daarnaast is er een projectadviesgroep, die het project begeleid en bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese melkveehouderij, zuivelorganisaties en overkoepelende onderzoekorganisaties.

Europees netwerk voor melkveehouders

EuroDairy is een nieuw Europees netwerk voor melkveehouders die de prestaties van hun bedrijven willen verbeteren en een meer duurzame toekomst aan hun bedrijven en gezinnen willen bieden. Dit komt in een tijd van ongekende uitdagingen voor de sector na de afschaffing van de melkquota. EuroDairy omvat 14 lidstaten, die 40% van de melkveehouders, 45% van de koeien en 60% van de Europese melkproductie omvatten. De twintig partnerorganisaties zijn nauw verbonden met de sector en komen uit zowel de opkomende als de oude melkproducerende regio's van Europa. Verdere samenwerkingen, met name met de Europese melkveehouderorganisaties, verhogen de impact van het netwerk.

EuroDairy zal zich toespitsen op de belangrijkste duurzaamheidsproblemen voor de toekomst:

  • sociaal-economische veerkracht - met het oog op grotere (melk)prijsfluctuaties
  • efficiënt beheer van hulpbronnen - het gebruik van steeds meer en duurdere inputs, die ook een impact hebben op het milieu
  • de verzorging van de dieren - innovatief bedrijfsmanagement praktijken, mede ook om het antibioticagebruik te verminderen
  • biodiversiteit - het combineren van zorg voor het milieu en een rendabele melkveehouderij

Publicaties