Project

Biodiversity Sensing Box

Voor het project Biodiversity Sensing Box (hiervoor Fish Sensing Box) ontwikkelen onderzoekers een apparaat dat zelfstandig onder water monsters neemt voor DNA-analyse en observeert met een camera en een hydrofoon.

De box kan in zoet en zout water geplaatst worden en daar tot 24 keer een watermonster nemen en genetisch materiaal conserveren voor DNA-sequencing in het laboratorium. Het apparaat vervult zo meerdere functies tegelijk om biodiversiteit van diergroepen als vissen, zeezoogdieren, kreeftachtigen of wormen te monitoren.

In vergelijking met duikend observeren en vanaf een boot watermonsters verzamelen is de Biodiversity Sensing Box een methode om op meer tijdspunten over een langere periode gegevens te verzamelen. Dit kan ook op plekken waar duiken niet goed mogelijk is, zoals bij riviermondingen, sluizen of op grote diepte en op momenten waarop duiken niet kan, zoals bij slecht weer. Er is onder andere onderzoek mogelijk bij windmolenparken, waarbij metingen voor, tijdens en na de bouw kunnen worden uitgevoerd.

Voortgang (juli 2023)

De eerste tests in een rivier en op zee zijn met succes afgerond. Hierna is de box ingezet in een monding bij het Haringvliet en heeft daar met succes informatie en DNA verzameld van zowel mariene als zoetwatersoorten, waaronder verschillende trekvissen als houting (Coregonus oxyrhynchus) en de Europese aal (Anguilla anguilla). Tijdens deze meting werd de box bezocht door een nieuwsgierige gewone zeehond (zie onderstaande afbeelding) die door de camera, de hydrofoon én het eDNA-monsternamesysteem werd vastgelegd. Bij de volgende meting zullen de sensoren op de biodiversity sensing box worden uitgebreid met een planktonmicroscoop om de biodiversiteit van plankton te monitoren en een akoestische ontvanger die specifiek zeedieren met een akoestische tag detecteert.

De onderzoekers zullen verder werken aan de automatische koppeling van de data uit DNA-analyses, beelden en geluidsopnames. Uiteindelijk willen de onderzoekers ook individuen onderscheiden (populatiegenetica) en leeftijden bepalen (DNA-methylering) en de box in kleiner formaat koppelen aan andere onderzoeksapparatuur, zoals onderwaterdrones.

De Biodiversity Sensing Box legde het bezoek van een nieuwsgierige gewone zeehond vast
De Biodiversity Sensing Box legde het bezoek van een nieuwsgierige gewone zeehond vast