Project

Fish Sensing Box

Voor het project Fish Sensing Box ontwikkelen onderzoekers een apparaat dat zelfstandig onder water monsters neemt voor DNA-analyse en observeert met een camera en een hydrofoon.

De box kan in zoet en zout water geplaatst worden en daar tot 24 keer een watermonster nemen en genetisch materiaal conserveren voor DNA-sequencing in het laboratorium. Het apparaat vervult zo meerdere functies tegelijk om biodiversiteit van diergroepen als vissen, zeezoogdieren, kreeftachtigen of wormen te monitoren.

In vergelijking met duikend observeren en vanaf een boot watermonsters verzamelen is de Fish Sensing Box een methode om op meer tijdspunten over een langere periode gegevens te verzamelen. Dit kan ook op plekken waar duiken niet goed mogelijk is, zoals bij riviermondingen, sluizen of op grote diepte en op momenten waarop duiken niet kan, zoals bij slecht weer. Er is onder andere onderzoek mogelijk bij windmolenparken, waarbij metingen voor, tijdens en na de bouw kunnen worden uitgevoerd.

Voortgang (september 2022)

De eerste periodes van monsternames in zee en in de rivier zijn afgerond. Volgende stappen zijn om de relatie tussen het gevonden DNA en de visaantallen beter vast te stellen en het moment waarop een vis is langs gezwommen. Ook werkten de onderzoekers aan het geautomatiseerd koppelen van gegevens uit de DNA-analyses, beelden en geluidsopnamen. Uiteindelijk willen de onderzoekers ook individuen onderscheiden (populatiegenetica) en leeftijden bepalen (DNA-methylering) en de box in kleiner formaat koppelen aan andere onderzoeksapparatuur, zoals onderwaterdrones.