Project

Flyshoot in beeld

Welke vissoort komt het eerst het net binnen tijdens een flyshoot-trek? Welke als laatste? Welke vissoorten ontsnappen uit het ontsnappingspaneel, en wanneer is dit ontsnappingspaneel effectief voor bijvoorbeeld kleine wijting? En hoe gedraagt mul en inktvis zich in het flyshootnet? Wat gebeurt er als je de flyshootkabels loskoppelt en de netten op de rol draait? Dit is wat onderzoekers en vissers zich afvragen.

Dit onderzoek kijkt naar soortspecifiek visgedrag in flyshootnetten. De uitkomsten worden gedeeld met vissers en nettenmakers, zodat zij deze kennis kunnen gebruiken om ongewenste bijvangst te verminderen. Door gebruik te maken van soortspecifiek visgedrag wordt de flyshoottechniek selectiever gemaakt, zodat voornamelijk de gewenste vangst in het net achterblijft.

Wat is flyshoot

Flyshootvisserij is een vorm van zegenvissen. Hierbij wordt een ruitvormig gebied omsloten met verzwaarde zegenlijnen met in het midden een net. Na het uitzetten van de zegenlijnen worden deze over de bodem naar elkaar toe getrokken en wordt de vis voor de lijnen uit gejaagd. Als de vis zich tussen de lijnen voor het net bevindt wordt het net steeds sneller binnengehaald waardoor de vis gevangen wordt. Deze techniek wordt schematisch weergegeven in het volgende figuur:

Figuur 1. Flyshoot techniek schematisch weergeven. (Bron originele versie plaatje: Seafish [www.seafish.org] en Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]; Guardian News & Media Ltd).
Figuur 1. Flyshoot techniek schematisch weergeven. (Bron originele versie plaatje: Seafish [www.seafish.org] en Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]; Guardian News & Media Ltd).

Onderwater beelden

In het kader van het project Onderzoekssamenwerking Visserijsterfte ongewenste bijvangsten zijn in 2021 en 2022 aan boord van de SCH-65 en SL-45 onderwaterbeelden gemaakt. Er is met GoPro camera’s en belichting gefilmd op verschillende posities in het net: in de kuil, bij het ontsnappingspaneel, in de tunnel, het achternet en in het midden van het net (zie Fig. 1). De opnames zijn gemaakt tijdens visserij in zowel in het Engelse Kanaal als op de Noordzee.

Verschil gedrag vissoorten

De beelden geven een inzicht in het gedrag en de positie in het net van de verschillende soorten. De hieronder genoemde voorbeelden laten duidelijk zien dat het gedrag sterk kan variëren tussen soorten. Scharren komen als eerste via de onderzijde het net binnen en gaan pas in de tunnel zoeken naar een uitweg. Mullen zwemmen via de onderzijde met de beweegrichting van het net mee en als ze moe worden, worden ze naar achteren richting de kuil gevoerd. Zeebaars zwemt met het net mee en maakt soms een spurt naar voren. Rode poon zwemt naar de onderzijde daar houdt hij zichzelf vast aan het netwerk met zijn ‘pootjes’. Wijting komt langs de onderzijde van het net binnen en aan het einde van het achternet verspreidt wijting zich over de gehele waterkolom, met zoekgedrag richting de bovenzijde en zijkant als ze gestrest raken. Horsmakreel zwemt in het midden van het net en probeert weg te blijven bij het netwerk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Gedrag inktvis

Inktvis is voor de flyshoot visserij een belangrijke en vooral waardevolle doelsoort in de wintermaanden in het Engelse kanaal. Inktvissen zwemmen kort met het net mee in het midden van de waterkolom in het net. Als inktvis moe wordt gaan ze andersom met het net meezwemmen. Kennis van het verschil in gedrag van zowel inktvis als ondermaatse vis kan mogelijk gebruikt worden om de ondermaatse vis uit het net te laten ontsnappen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Effect inhaalsnelheid en positie net op visgedrag

De snelheid waarmee de lijnen en het net binnengehaald worden, wordt de inhaalsnelheid genoemd. De inhaalsnelheid neemt gedurende de trek toe. Het halen van het net begint meestal met een snelheid van 50 meter per minuut. Dit loopt op tot 110 meter per minuut tegen het einde van de trek. Voor de vangst van verschillende soorten worden soms verschillende combinaties van inhaalsnelheden, zogenaamde inhaalregimes, toegepast; voor inktvis worden de lijnen langzamer ingehaald, voor bijvoorbeeld makreel juist snel. In de onderstaande filmpjes zijn de trekken te zien waarbij de inhaalsnelheid, de lengte van de lijnen en de tijd tot dat de kuil boven is aangegeven. Op de beelden is te zien dat vissoorten in een bepaalde volgorde binnenkomen en welk gedrag ze vertonen bij welke inhaalsnelheid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het uithoudingsvermogen van de vis, de inhaalsnelheid en de lengte van de flyshootlijnen in combinatie met de positie van de vis in het net.

Mochten de filmpjes niet zichtbaar zijn, controleer dan jouw cookie-instellingen voor deze pagina.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Gedrag overige soorten

In de flyshootvisserij wordt een grote verscheidenheid aan soorten gevangen en de vangstsamenstelling kan elke trek aanzienlijk verschillen. Om het gedrag van de soorten te bekijken zijn opnamen gemaakt tijdens een verscheidenheid aan trekken. Aan het begin van elk filmpje wordt vermeld waar en wanneer de beelden gemaakt zijn en welke soorten er in grote getalen voorkomen. Uiteraard zijn in de beelden ook andere soorten te zien, maar daar mag de kijker zelf naar zoeken. Veel kijkplezier!

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Suggesties en vragen

Heb je iets bijzonders in de video’s gezien of vragen over de hoe de opnamen gemaakt zijn? Of heb je suggesties voor het maken van betere beelden op andere posities in het net? Wil je dat er een onderzoeker op jouw kotter mee gaat om beelden te maken?

Neem dan contact op met: