Project

Functilight: functionele lichtprogramma’s voor vleeskuikens en opfok leghennen ter bevordering van welzijn, gezondheid en productiviteit

Licht is een belangrijk aspect van het management van vleeskuikens en leghennen, omdat het invloed heeft op het dierenwelzijn, diergezondheid en de productiviteit. In Functilight worden lichtprogamma’s ontwikkeld voor vleeskuikens en leghennen die gebaseerd zijn op de behoefte van de kip en het natuurlijk gedrag stimuleren.

Licht management op pluimveebedrijven

Licht kent diverse aspecten: lichtschema (licht-donker periode), spectrum, intensiteit en variatie (gedurende de dag en in de stal), en deze aspecten kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden beschouwd. In wetgeving, kwaliteitsschema’s of certificering worden meestal alleen eisen gesteld aan de lichtintensiteit en aan het lichtschema, omdat dit de enige kenmerken waren die voor de introductie van nieuwe technologieën zoals LED verlichting konden worden beïnvloed. Echter, de komst van LED verlichting biedt veel meer mogelijkheden om het lichtschema aan te passen naar de behoefte van de kip, afhankelijk van de leeftijd van het dier, het tijdstip van de dag en/of de plaats in de stal (zoals rondom het voer- en watersysteem, of bij de zitstokken). Ondanks deze nieuwe technologieën en het feit dat LED verlichting steeds meer wordt toegepast in de praktijk, zijn de lichtprogamma’s doorgaans gebaseerd op veronderstellingen omdat de daadwerkelijke behoefte en voorkeur van de kip nog onbekend is.

Aanpak van het onderzoek

In Functilight gaan we eerst onderzoeken wat de voorkeur van snel- en trager-groeiende vleeskuikens en van witte en bruine opfok leghennen is voor een bepaalde lichtintensiteit, spectrum en de interactie daartussen. Bij vleeskuikens zal een apart werkpakket gericht zijn op daglicht, omdat nieuwe vleeskuikensystemen daar in toenemende mate gebruik van maken zonder onderbouwing van de behoefte van het kuiken. De resultaten van de preferentietesten worden gebruikt om dynamische lichtprogamma’s te ontwerpen, met variatie per leeftijd, tijdstip van de dag en plaats in de stal, die beter tegemoet komen aan de behoefte van het kuiken/de hen dan de huidige lichtprogramma’s. Deze nieuwe lichtprogramma’s worden vervolgens getest in de praktijk.

Verwachte resultaten

Aan het eind van Functilight hebben we meer inzicht in de behoefte en voorkeur van snel- en trager groeiende vleeskuikens met betrekking tot licht intensiteit, kleur en daglicht. We hebben lichtprogramma’s ontworpen (inclusief daglicht) die het natuurlijk gedrag stimuleren, het welzijn verbeteren en de productiviteit optimaliseren.  Voor witte en bruine opfok leghennen hebben we meer inzicht in welk lichtprogamma het natuurlijk gedrag stimuleert, beschadigend pikgedrag voorkomt/verminderd  de dieren optimaal gebruik laat maken van het systeem, zodat daardoor het welzijn wordt geoptimaliseerd.