Project

Gender-SMART

WUR is partner in het EU Consortium Gender-SMART. Daarmee heeft WUR zich ten doel gesteld met andere partners samen gender+ gelijkheid op de WUR op verschillende terreinen of dimensies te versterken. Zoals iedere partner heeft WUR daartoe een eigen plan ontwikkeld: ‘Towards a Gender+ SMART WUR’. Voor dit plan zijn op basis van een diepgaande analyse en met betrokkenen op zeven WUR dimensies acties ontwikkelend die we vanuit het project ondersteunen en bevorderen.

Via deze website willen we ieder daarvan op de hoogte houden, de resultaten melden en aangeven hoe je hieraan kan bijdragen.

Het project

WUR wordt samen met de andere partners ondersteund vanuit het Gender-SMART project. Dat is een EU Horizon-2020 innovatie project met een looptijd van vier jaar (2019 - 2023). SMART staat voor Science Management of Agricultural & Life Sciences, including Research and Teaching maar natuurlijk ook voor een SMART aanpak en integratie, met als doel:

  • Het versterken en bestendigen van meer gender gelijkheid
  • Het versterken van procedures en praktijken ter ondersteunende van gelijke carrière kansen
  • Het hervormen van de besluitvormingsstructuur
  • Het integreren van gender binnen onderzoek, onderwijs en financiering

Het is belangrijk dat deze doelen en de bijbehorende verandering verder gaat dan de looptijd van het project, om zo langdurige integratie te garanderen. Hierom wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande of initiatieven. Geleerde lessen en voorbeelden uit de praktijk zullen als ‘good practices’ worden gedeeld, zowel intern als met de project partners en andere geïnteresseerden binnen of buiten de wetenschap.

We gebruiken gender+ om de onderkenning van onderlinge heterogeniteit tussen mannen en tussen vrouwen te onderstrepen. We beschouwen daarmee de gender dimensie op het snijvlak met andere sociale dimensies zoals leeftijd/generatie, ras, etniciteit, klasse, religie, civiele status, locatie (bv stad-platteland) enz.

Gender-SMART - dimensions.jpg

Zie voor meer informatie op de Engelstalige website.