Project

Geodata voor landbouw en water: CommonSense

Het CommonSense-project heeft als doel, gemeenschappen van kleine voedselproducenten en satellietopnamen bij elkaar te brengen om het levensonderhoud van kleine boeren in vier regio's in Ethiopië te verbeteren.

Doel

Het verbeteren van het levensonderhoud van kleine boeren in vier regio's in Ethiopië door hun landbouwactiviteiten en hun ‘sociale ecosysteem’ te ondersteunen met informatie op basis van satelliet- en andere gegevens. Door de kleine boeren direct en via hun ondersteunend netwerk te benaderen (coöperaties en verenigingen van boeren, instellingen voor microfinanciering en verzekeringsmaatschappijen, aanvullende diensten door ontwikkelingsagenten van het Ministerie van Landbouw) is het CommonSense-project, in lijn met de doelstellingen van het Agricultural Growth Project voor Ethiopië, gericht op het op grote schaal verbeteren van de voedselveiligheid en het levensonderhoud van deze kleine boeren.

Dit gebeurt door het verstrekken van informatie die hen beter in staat moet stellen hun producten op de markt te brengen, nauwkeuriger en boerderijspecifiek advies te krijgen op basis van beste landbouwpraktijken, weer en andere informatie, de noodzakelijke kredieten te krijgen, en hun gewassen te verzekeren waardoor ze beschermd zijn tegen klimaatrisico's.

Doel van het project

Het CommonSense-project is bedoeld om meer dan 200.000 kleine voedselproducenten in Ethiopië in staat te stellen hun voedsel- en veiligheidsstatus te verbeteren door deze voedselproducenten en hun ondersteunend netwerk drie informatiediensten te bieden: boerderijmanagement, lening- en verzekeringsdiensten. De diensten zijn gebaseerd op satellietgegevens, weersvoorspellingsmodellen, gewasmonitoring en risicobeoordeling, beste landbouwpraktijken, marktinformatie en andere gegevens uit het knowhow- en kennisnetwerk van de partners die in Nederland en Ethiopië actief zijn.

Doelgroep

Het CommonSense-project is gericht op gemengde kleine boeren in de regio's Oromia, Amhara, de Southern Nations Nationalities and Peoples' Region (SNNP) en Tigray en op sesamboeren in de regio's Tigray en Amhara. De doelgroep zal ook worden bereikt via hun netwerk (boerencoöperaties, verenigingen, ontwikkelingsagenten, instellingen voor microfinanciering (MFI's) en microverzekeringsmaatschappijen) en intermediairs.

De beoogde kleine boeren hebben behoefte aan:

 • boerderijspecifiek managementadvies met betrekking tot de geografische locatie en het weer;
 • locatiespecifieke marktinformatie over beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen;
 • locatiespecifieke marktinformatie over prijzen en verkoopkansen van gewassen;
 • toegang tot microverzekeringen en leningen om hun inkomsten te kunnen beschermen en om te kunnen investeren in hun productiecapaciteit.

Intermediairs treden op als contactpersoon voor de boeren als de inhoud van de informatie complexer is.

Gewenst resultaat

 • Meer dan 200.000 kleine voedselproducenten in de beoogde regio's in Ethiopië zien een verbetering van hun gewasproductie.
 • Voor de beoogde kleine boeren wordt een gemiddelde toename van de gewasopbrengsten van 15% behaald.
 • De effectiviteit in het gebruik van zaden door de beoogde kleine boeren neemt toe met 10%.
 • De effectiviteit in het gebruik van meststoffen, pesticiden en water door de beoogde kleine boeren neemt toe met 7%.
 • Verlies van gewassen na de oogst en bij opslag neemt af met 10%.
 • De beoogde kleine voedselproducenten verbeteren hun inkomen met gemiddeld 20%.
 • De verstrekking van krediet en verzekeringen aan kleine voedselproducenten is effectiever; het aantal afnemers van verzekerings- en microfinancieringsproducten neemt eveneens toe met 10%.