Project

Gezonde en duurzame voedselomgevingen in Nederlandse wijken

Het merendeel van de Nederlandse bevolking heeft geen gezond en duurzaam dieet. Dieet wordt beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, waaronder de voedselomgeving. Een ondersteunende voedselomgeving is cruciaal om aan een gezond en duurzaam dieet te voldoen.

Hoewel er effectieve elementen van interventies in de eetomgeving of beleid ter verbetering van diëten beschikbaar zijn, ontbreekt een duurzame implementatie in de praktijk. Eerdere studies hebben vaak top-down benaderingen gebruikt om interventies te ontwikkelen, in plaats van interventies te co-creëren die inspelen op de lokale context en behoeften. Ook ontbreekt de literatuur aan inzicht in het implementatieproces van interventies in de eetomgeving in real-life contexten. Co-creatiemethoden en implementatieonderzoek zijn echter essentieel om ervoor te zorgen dat interventies met succes door de lokale context worden opgenomen en in de loop van de tijd worden voortgezet.

Het doel van dit innovatieve onderzoek is om te bepalen hoe gezonde en duurzame eetomgevingen het beste kunnen worden mede gecreëerd, geïmplementeerd en onderhouden in  tien Nederlandse wijken in de regio Foodvalley en de stad Utrecht. Dit draagt bij aan een transitie naar gezonde en duurzame eetomgevingen in de wijk en voedselkeuzes.

Er zal een methode worden ontwikkeld om gezamenlijk de doelstelling en geleefde ervaring van de eetomgevingen in de wijk te analyseren. Co-creatietechnieken zullen worden gebruikt om wijkinterventies te ontwikkelen voor gezonde en duurzame eetomgevingen waarin belanghebbenden en behoeften van eindgebruikers zijn opgenomen. Vervolgens wordt de rol van lokaal beleid bij het faciliteren van de transitie naar gezonde en duurzame eetomgevingen in de wijk bepaald. Ten slotte zullen de facilitators en barrières die van invloed zijn op de uitvoering van de interventies worden geïdentificeerd en zal het effect van de interventies op de eetomgeving worden geëvalueerd.

Het project maakt deel uit van de "Regio Deal Foodvalley", thema 2: "Voeding en Gezondheid", werkpakket 2: de eetomgeving.