Project

GreenCHAINge 1: Mango, bonen en druiven

Mango's, bonen en druiven van uniforme en goede kwaliteit krijgen. Daarbij is het van belang om de oorzaak van interne bruinverkleuring van mango's en de bruinverkleuring in bonen beter te begrijpen. Dat is het doel van dit deelproject.

Mango's komen onder andere uit Brazilië, Peru of Afrika, maar ook druiven en bonen worden vaak vanuit bijvoorbeeld Afrika geïmporteerd. Om ook na enkele weken zeetransport een goede kwaliteit te verkrijgen, is het belangrijk de juiste transport- en eventuele rijpingscondities te bepalen. Producten met externe kwaliteitsafwijking (verkleuring of rot) kunnen na sorteren makkelijk gedetecteerd en verwijderd worden. Interne afwijkingen (intern bruin of schimmelinfectie) zijn alleen na snijden (destructief) te detecteren.

Interne kwaliteitsafmetingen 

Bovendien willen we in dit deelproject interne kwaliteitsafmetingen op een non-destructieve manier meten om een classificering op interne kwaliteit mogelijk te maken. Om schimmelinfectie in tafeldruiven te voorkomen wordt momenteel getransporteerd onder SO2-condities. In dit deelproject wordt onderzocht of druiven onder meer milieuvriendelijke condities getransporteerd kunnen worden zonder last te hebben van schimmelinfectie.

Beoogde resultaten:

  • Bruinverkleuring van gesneden mango beter begrepen
  • Met NIR (Near Infrared) technologie kunnen mango’s non-destructief geclassificeerd worden
  • Bruinverkleuring van bonen beter onder controle
  • Schimmelinfectie bij tafeldruiven onderdrukken bij transport onder 12% CO2 i.p.v. SO2
  • Verbetering transportcondities door middel van betere luchtverdeling in containers m.b.v. afdekking T-bar vloer (ism commerciële partij (Otflow) die dit op de markt brengt).

Behaalde resultaten

Dit project is afgerond met een eindseminar op donderdag 14 maart 2019. De behaalde resultaten van dit deelproject zijn vastgelegd in de volgende factsheets: