Project

GreenCHAINge 3: Zachtfruit

Het doel van dit deelproject is grip krijgen op de kwaliteit van zachtfruit door te achterhalen wat de oorzaak is van kwaliteitsverschillen tussen partijen in de keten. Door middel van een monitoring op grote schaal bij diverse partijen wordt er gekeken naar relaties tussen teelt- en ketenparameters en het respectievelijke kwaliteitsverloop.

Daarnaast zoeken we naar specifieke biomarkers die in staat zijn om een voorspelling te doen van de houdbaarheid. Hierbij wordt er gekeken hoe deze mogelijke biomarkers snel en niet—destructief kunnen worden gemeten, zodat deze meetmethoden bruikbaar zijn in de praktijk.

Beoogde resultaten

De kwaliteit van aardbeien is afhankelijk van een groot aantal teelt- en ketenparameters. Uit dit onderzoek willen we de meest belangrijk parameters identificeren en de relatie met kwaliteit in de keten modeleren. Deze kennis vormt de basis voor bedrijven om na het project hun eigen kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Voor een dergelijk systeem zijn meetmethoden erg belangrijk. Het project zal inzicht geven in de potentie van innovatieve meettechnieken.

Behaalde resultaten

Dit project is afgerond met een eindseminar op donderdag 14 maart 2019. De behaalde resultaten van dit deelproject zijn vastgelegd in de volgende factsheets: