Project

GreenCHAINge 4: Champignons

​Zijn champignons die geteeld zijn op alternatieve of verrijkte compostsamenstellingen minder gevoelig voor kwaliteitsverlies in de keten? Deze vraag staat centraal bij dit deelproject.

Het produceren, distribueren en verkopen van een voorspelbare, consistente, goede kwaliteit van witte champignons valt niet altijd te garanderen. Uit recent onderzoek bij Wageningen Food & Biobased Research en uit de regelmatige shelf life-testen in de praktijk, blijkt dat ondanks vrij optimale procedures op het gebied van pluk, handling, koeling, logistiek en verpakking de kwaliteit in het winkelschap niet altijd hetzelfde is.

Ketenmonitoring

Een tweede doel is het via ketenmonitoring (inclusief kleurmeting) meer grip krijgen op onregelmatige oogstkwaliteit en dat in relatie te brengen met de daaropvolgende ketenprestatie. Dit inzicht is nodig om de verstrengeling tussen teeltvariabelen, compostkwaliteit en naoogstcondities te ontrafelen. Alleen door meer inzicht in de huidige prestatie van de versketen kan de haalbaarheid en waarde van nieuwe, op kwaliteit gerichte compostconcepten, vastgesteld worden.

Beoogde resultaten

  1. Inzicht in belangrijkste invloedsfactoren bepalend voor kwaliteit in de keten, middels monitoring en data-analyse bestaande datasets.
  2. Ontwikkeling objectieve kwaliteitsmetingen.
  3. Ontwikkeling kwaliteitsverloopmodel op basis van gevonden inzichten.

Behaalde resultaten

Dit project is afgerond met een eindseminar op donderdag 14 maart 2019. De behaalde resultaten van dit deelproject zijn vastgelegd in de volgende factsheet: