Project

Helende Tuinen

Doel van dit onderzoek is om te testen of tuinieren (ex-)kankerpatiënten kan helpen meer te bewegen en meer groente en fruit te eten, en of het tuinieren in een groep een geschikte vorm van lotgenotencontact is.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat tuineren een gunstig effect heeft op (ex-)kankerpatiënten: ze gaan meer bewegen, komen makkelijker in aanraking met groente en fruit en het buiten zijn zorgt voor de nodige vitamine D. Als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘The Feeding City’ van AMS Institute, en in samenwerking met de Flevo Campus, Parkhuys Almere, Flevoziekenhuis en Donkergroen, willen wij als Wageningen University & Research onderzoeken hoe we in Nederland hetzelfde effect kunnen bereiken.

De eerste stap in dit onderzoek was een pilotproject, ‘Helende Tuinen’ genaamd, waarin kankerpatiënten onder begeleiding tuinieren. De resultaten van de pilot worden gebruikt als input voor een groter onderzoeksprogramma.

Doelen

Ons doel is het opzetten van een groot en gestructureerd onderzoeksprogramma om na te gaan welke fysieke en mentale effecten tuinieren kan hebben op (ex-)kankerpatiënten. Er is overtuigend bewijs dat een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging een gunstige invloed hebben op het herstel, met name als hier al tijdens de medische behandeling mee wordt gestart. Veel therapeutische behandelingen voor kankerpatiënten adviseren dan ook gezond te eten en regelmatig te bewegen. Voor de meerderheid van de herstellende kankerpatiënten is dit echter lastig: minder dan 25% van de patiënten slaagt erin voldoende groenten te eten en zich aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging te houden.

Mogelijk is tuinieren een activiteit die beter aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en interesses van patiënten. Tuinieren is een fysieke activiteit die mensen op een natuurlijke manier in aanraking brengt met groenten en fruit, en het werken in de buitenlucht kan het vitamine D gehalte verhogen. Daarnaast kunnen mensen in groepsverband tuinieren, waardoor patiënten elkaar (sociale) steun zouden kunnen bieden, waarmee de activiteit een vorm van lotgenotencontact wordt.

De pilot

Een eerste stap in dit onderzoeksprogramma was een pilotproject. Doel van deze pilot was om een mogelijke onderzoeksopzet en de te gebruiken meetmethoden te testen en de wensen van potentiële deelnemers in kaart te brengen. Vinden mensen het bijvoorbeeld fijn om gezamenlijk te tuinieren of doen ze het liever individueel? En hoe groot is de behoefte aan mentale ondersteuning?

De pilot is dit voorjaar van start gegaan op het terrein van het Parkhuys, waar we (verhoogde) bakken hebben geplaatst waarin de deelnemers groenten en fruit hebben geteeld. Het tuinieren werd aangeboden als een reguliere activiteit van het Parkhuys, waardoor professionele ondersteuning en begeleiding door de vrijwilligers van het Parkhuys kon worden geboden. De pilot is afgerond in oktober 2017. Momenteel zijn we de resultaten aan het analyseren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan