Project

Hoe toereikend zijn data voor het Arctische zeegebied?

Dit project is onderdeel van de European Marine Observation and Data Network (EMODnet) Sea Basin Checkpoints, waarbij de kwaliteit van de huidige monitoringdata per regionaal zeegebied wordt beoordeeld. Het doel van dit project is om de huidige status van Arctische data te analyseren en na te gaan hoe deze kan worden geoptimaliseerd. Dit wordt gedaan door de data te gebruiken in case studies die in dit project ‘uitdagingen’ worden genoemd.

In dit project zijn huidige waarnemings-, survey-, bemonsterings- en data verzamelingsprogramma’s in het Arctische gebied in kaart gebracht. Dit wordt gedaan via twee sporen: een literatuuronderzoek waarin een overzicht wordt gemaakt van bestaande informatie; en door de gegevens te gebruiken in de zogenaamde ‘uitdagingen’. In beide sporen wordt de kwaliteit en toereikendheid van de data beoordeeld voor het specifieke doel waarvoor het is gebruikt.

De vooraf gedefinieerde ‘uitdagingen’ zijn zeer divers en variëren van het en categoriseren catuitheemse soorten voor het Arctische gebied tot het aanwijzen van geschikte locaties voor een windmolenpark langs de Noorse kust; en van de voorspelling van de impacts van een olieverontreinigingolielekkage tot de toevoer van nutriënten door rivieren, die uitstromen in de Arctische Oceaan. Deze onderwerpen zijn zo gekozen dat ze een breed spectrum aan data dekken en een solide stresstest bieden van deze data.

Om tot een optimaal eindproduct te komen worden de gebruikte benadering en tussentijdse resultaten besproken op bijeenkomsten met experts en stakeholders.